Vil straffe gjengkriminalitet hardere

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo vil gjengmiljøene til livs. Nå åpner hun for lovendringer.
Torsdag, 21 februar, 2013 - 14:09


Justis- og beredskapsminister Grete Faremo foreslår å gjøre det enklere å benytte seg av straffelovens paragraf 60a, den såkalte mafiaparagrafen. Det vil gjøre det lettere å gi kriminelle som er involvert i gjengmiljøene strengere straffer.

Dette var ett av forslagene hun presenterte under torsdagens interpellasjonsdebatt på Stortinget.

Det var stortingsrepresentant Trine Skei Grande som spurte om hva regjeringen gjør for å stoppe gjengkriminaliteten. Spørsmålet kom på bakgrunn av KRIPOS sin forkningsrapport om organisert kriminalitet.

- Disse miljøene kan være farlige for den jevne osloborger. Slik kan vi ikke ha det, sier Grande til Journalen.

Forebyggende arbeid

- Det er stadig yngre ungdom som blir involvert i gjengmiljøene, sier Faremo.

Hun understreker viktigheten av å bevisstgjøre ungdom i en tidlig fase. Derfor ønsker hun et større samarbeid mellom politiet og skolene i de mest belastede bydelene. Såkalte bekymringssamtaler har vist seg å være effektive, og hun ser for seg større utbredelse av dette.

- Den mest effektive metoden for å bekjempe gjengkriminalitet, er å hindre rekruttering til disse miljøene. Ved å øke politiets ressurser, vil de i større grad være til stede, og ha god dialog inn i miljøene. Dette håper vi vil fungere forebyggende, fortsetter Faremo.

faremogrande.jpgStortingsrepresentant Trine Skei Grande etterlyste tiltak fra regjeringen. Foto: Even Skårberg Aarnes

Samle kompetanse

Hun vil også opprette et samordningsorgan, bestående av Politidirektoratet, Riksadvokaten og Politimesteren i Oslo.

- Ved å samle kompetansen i et slikt organ, vil instansene kunne dra større nytte av hverandre enn tidligere. Økt kompetanse vil gjøre instansene mer slagkraftige, fortsetter Faremo.

Bedre kildevern for informanter

Politioverbetjent Torstein Holand forteller til Journalen at et viktig element i bekjempelsen av gjengkriminaliteten er å ha informanter i miljøene. Faremo vil derfor styrke deres kildevern, slik at det blir mer attraktivt å inngå samarbeid med politiet.

- Gode informanter er viktig for å skaffe politiet oversikt over bevegelsene i de aktuelle miljøene. Jeg vil fremlegge lovforslag om å verne informantene bedre, så faren de utsetter seg for reduseres, sier Faremo.

Torstein Holand sier i en kommentar til Journalen at han er positiv til forslagene.

 

Emneord: