Vil styrke barnas posisjon

Forslagene til endringer i barnevernloven skal gi barna større mulighet til å medvirke i barnevernssaker.
Fredag, 5 april, 2013 - 13:43


I dag la statsråd Inga Marte Thorkildsen frem forslag til endringer i barnevernloven. Endringene skal bedre rettsikkerheten og øke kvaliteten i barnevernets arbeid gjennom bedre kompetanse og sterkere fagmiljøer.

Fremmer barna

Det blir også lagt stor vekt på barna som selvstendige personer, og barns rett til å bli hørt og medvirke gjennom hele prosessen skal også sikres.

– Hensynet til barn er det viktigste, sier barne-, likestillings- og inkluderingsministeren i en pressemelding fra regjeringen.

Også direktør i barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Mari Trommald, mener det er viktig å fokusere på barna.

– De foreslåtte lovendringene er viktige for å sikre barn riktige tjenester med god kvalitet, sier hun på Bufetats egne hjemmesider.

Samarbeid

Sikring av et tettere samarbeid mellom stat, kommuner og etater står også sentralt i det nye lovendringsforslaget.

– Samarbeid om kunnskaps- og tiltaksutvikling blir sentralt, og en viktig utfordring i fremtidig utvikling for å yte relevant bistand til kommunene, uttaler Trommald.

Ifølge direktøren vil forsvarlighetskravet som nå foreslås lovfestet, være et løft for fagligheten i hele barnevernet.

 

Emneord: