De tause maskuline

Menns psykiske helse ble tatt opp under markeringen av Mannsdagen i Oslo tirsdag. Paneldebatten problematiserte oppdagelse og oppfølging av ofre for psykiske lidelser.
Onsdag, 20 november, 2013 - 11:28


Igår ble den internasjonale mannsdagen markert på Litteraturhuset i Oslo. Merkedagen oppstod i 1999 i Trinidad og Tobago, og har de siste årene spredt seg globalt. Større fokus rundt menns psykiske helse og utfordringer i den moderne likestillingskampen var hovedtemaet.

Åpenhet og oppfølging

Menn som sliter med psykiske lidelser har vanskelig for å være åpne om sin helsetilstand ifølge maskulinitetsforsker Jørgen Lorentzen. I går skrev journalen om mannsdagen som skulle markeres på Litteraturhuset i Oslo. Vi dro på paneldebatten der agendaen var klar tydelig. Mer åpenhet, rask- og grundig oppfølging er avgjørende for å forebygge ytterligere lidelser og alvorlige konsekvenser. Hjelpen er ikke alltid like enkel å be om på egenhånd, mener panelet.

Jo Christian Rand og paneletFoto Anna NaumannBlogger om helse

Skuespiller Jo Christian Rand blogger om psykisk helse, og delte sterke livserfaringer og tanker som tydelig preget salen.

- På et halvt sekund kan jeg analysere et rom, jeg har kontroll over de nærmeste pennene, lengden på gardinene, lamper og kabler som alt kan være potensielle destruktive våpen i midt hode, sier Rand.

Den 32 år gamle skuespilleren beskriver en hverdag hvor han var 100 prosent overbevist om at resten av familien ville få det bedre uten ham. Dette var tanker han hadde båret på over lang tid, i ensomhet. Ingen visste om depresjonene, angsten eller selvmordstankene han strevde med. Det resulterte i at Jo Christian forsøkte å ta sitt eget liv.

- Det skal ikke være nødvendig at en med psykiske lidelser åpenbart må være suicidal før han blir hørt og sett, sier Rand.

Utfordring å si ifra

Maskulinitetsforsker Jørgen Lorentzen mener måten menn opplyser om sine psykiske lidelser på, er en utfordring.

- Flere unge menn har begått selvmord ut ifra rasjonelle overveiinger om hva livet har å by på. Hva forventer vi av mannsrollen? spør Lorentzen resten av panelet

Den tradisjonelle og stereotypiske mannen er sterk. På Litteraturhuset blir det drøftet hvor vidt en endring i tidlig barndom og oppvekst kan gjøre det lettere for den maskuline kjønn å gi slipp på den stereotypiske forventningen om den tause og sterke mannsrollen.

Gårdsdagens arrangement i forbindelse med mannsdagen var et samarbeid mellom Reform - ressurssenter for menn, og det feministiske tidsskriftet Fett.

Emneord: