Sender lusa på gangen

I løpet av de siste ukene har det brytt ut en ny lusbølge i barneskolene i Oslo. Barnehagene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) forteller hvordan de håndterer lusen.
Mandag, 18 november, 2013 - 14:04


Liv de Lange, barnehagestyrer ved Bamsebo på Blindern, bekrefter at de er tidlig ute med å henge opp og dele ut informasjonsskriv ved oppdagelse av utbrudd.

- Vi har et standardskriv hvor vi oppfordrer foresatte til å sjekke barna hjemme, og vil gjerne at de skal bruke behandle med liniment dersom de oppdager lus, sier hun.

- Vi håndterer ikke behandlingen selv i barnehagen, men gir tilstrekkelig informasjon i skrivet slik at det kan gjøres raskt og enkelt i hjemmet, forklarer de Lange.

Ifølge tall hentet fra Folkehelseinstituttet er det til enhver tid rundt 2 prosent av norske skolebarn som har lus, og lusutbrudd forekommer oftest om høsten.

Ny forskningsartikkel ved årsskiftet

I 2008  ble det gjort en undersøkelse blant 6023 husstander med skolebarn i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Av undersøkelsen kom det frem at det er flest tilfeller i Oslo. Dette kommer av at folk bor tettere i store byer, og barneskolene er større.

Dette er en av to forskningsartikler om lus publisert av Folkehelsen, og ved årsskiftet kommer altså en tredje. Denne gangen har man prøvd å koble lusens forekomst opp mot familiens  bosted, bakgrunn og inntekt.

Avdelingsdirektør i skadedyravdelingen ved Folkehelseinstuttet og medforfatter av artikkelen, Preben Ottesen, kan likevel allerede nå bekrefte at det er få forskjeller i utbredelse når det gjelder sosioøkonomisk bakgrunn.

Fortsatt skambelagt

Det er fortsatt mange negative tanker rundt det å få lus. Mange synes det er flaut å melde fra om barnet har fått lus, og dermed blir smittefaren større. Ottesen mener det er viktigere å gi beskjed til nære omgangsvenner av barnet enn å varsle hele skolen eller barnehagen.

Barnehage Bamsebo kjenner også til denne problematikken.

Opplever dere at foresatte er flinke til å melde ifra om lusutbrudd?

- Nei, vi opplever at det er mye skam knyttet til det å få lus. Foresatte kan fortsatt bli flinkere til å informere videre når man først oppdager et lusutbrudd, sier de Lange.

I følge Preben Ottesen forekommer lus oftere idag en før.

 

Emneord: