Ingen nye høyhus i regjeringskvartalet

Anbefalingen er klar: Statsbygg vil ikke ha høye signalbygg i det nye regjeringskvarteret.
Tirsdag, 6 oktober, 2015 - 16:03


– Vår anbefaling er en konsentrert bebyggelse med varierte volum og moderat høyde opptil høyblokka, men ikke høyhus.

Det sa Statsbyggs direktør Harald Nikolaisen på en pressekonferanse tirsdag formiddag. Sammen med leder for planarbeidet Jo Ullstein-Moe offentliggjorte han Statsbyggs anbefalinger for det nye regjeringskvartalet.

Høyblokka viktigst

H-blokka, eller høyblokka som den blir kalt på folkemunne, skal dermed bevares. Som det høyeste bygget i kvartalet skal det fremstå som den viktigste bygningen i kvartalet. G-bygget og Møllergata 19 skal også bestå. Y-blokkaRives: Y-blokka, med sin karakteristiske veggutsmykning av Carl Nesjar og Pablo Picazzo, skal rives for å gi plass til de nye bygningene. Foto: MahlumY-blokka, med sin karakteristiske veggutsmykning av Carl Nesjar og  Pablo Picazzo, må derfor rives, noe som er omstridt. Også R4 i Grubbegata er historie. Den siste rekka av bygninger er det ikke besluttet hva som skal skje med, opplyser Statsbygg.

– Det blir et relativt beskjedent bygningskompleks som passer godt inn i Oslos kontekst, forteller Ullstein-Moe.

Han presiserer også Statsbyggs anbefaling i hovedsak dreier seg rundt prinsippene for byggingen, og ikke for selve arkitekturen.

Samler departementene

Planen er at samtidlige av departementene skal samles i regjeringskvartalet, med unntak av Forsvarsdepartementet, som fremdeles skal holde til på Akershus festning. I første fase er det snakk om å skape rom for 5700 arbeidsplasser fram til år 2034. Anbefalingene tar utgangspunkt i 23 kvadratmeter for hver ansatt. Det er beregnet at de eksisterende bygningene skal dekke 1100 av disse arbeidsplassene, mens nybyggene skal dekke resten. Eventuelle plassutfordringer har Statsbygg tenkt å løse ved å utnytte kjellerareal og fellesareal i større grad.

Hovedadkomsten er foreslått lagt til Akersgata, men med biadkomst til området fra Grubbegata. Det er lagt vekt på klima og miljø, og det skal derfor bygges et eget parkområde foran Deichmanske bibliotek og kirkene, med et eget minnested for 22. juli i det nordvestre hjørnet. Hele regjeringsområdet skal også stenges for biltrafikk, men være åpent for syklister og fotgjengere.

Høring i mai

– Vi ønsket å lage et godt, effektivt og fleksibelt regjeringskvartal for framtidig regjeringsadministering, som kan bidra til god byutvikling for byen Oslo og vår innbyggere. Det er ikke nødvendigvis dette som blir bestemt til syvende og siste, men vi er helt sikre på at dette er et godt grunnlag, sier administrende direktør Nikolaisen om planene.

Forslagene skal nå vurderes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som legger ut en ny reguleringsplan for høring i mai. Planene forventes å bli ferdigstilt og vedtatt i løpet av 2016.

Emneord: