Nå kommer delingsjournalistikken

Ny plattform åpner for å selge egne artikler på nett.
Torsdag, 31 mars, 2016 - 14:19


BylineMe er en ny nettside som lanserte sin betaversjon rett før påske. Administrerende direktør Jo Hansæl sammenligner den nye bedriften med Airbnb til Aftenposten, som er en gigant i delingsøkonomien.

Inkluderer innholdsmarkedsføring

På nettsiden kan journalister og andre i mediebransjen registrere seg, legge ut saker og selge dem til oppdragsgivere over hele verden.

- Det har vært mye diskusjon i utviklingen om det skal være et rent journalistisk verktøy eller om det skal være alt mulig, sier Peter Raaum.

Peter Raaum er journalist, redaktør og en av gründerne til den nye plattformen. Han legger til at de har prøvd å lage et nøytralt verktøy hvor brukeren selv merker stoffet sitt og er tydlig på hva vedkommende selger. De har også inkludert den mye diskuterte innholdsmarkedsføringen i sitt tilbud.

Les også: NTB frykter ikke BylineMe

Mistenksom på presseetikken
Rune Ottosen synes det er fint at journalister får flere plattformer å stå på.Professor i journalistikk på Høgskolen i Oslo, Rune Ottesen, synes det kan være et spennende konsept og at det er bra at journalistene får flere ben å stå på.

 - Hvis ideen skal være en pool for seriøs frilanserjournalistikk så er det bra. Hvis det blir et system som utvanner det presseetiske regime så er det mistenkelig, sier Ottesen.

Peter Raaum mener den presseetiske delen av journalistikken er et publisistansvar og forteller at BylineMe kun skal være en teknologisk plattform for salg av artikler.

 - Dette er et verktøy for formidling av artikler, og har ikke noe redaktøransvar, understreker han.

Se intervju med gründerne og demonstrasjon av nettsiden her:

Emneord: