Westerdals-eier innrømmer feil

Under høring i Stortinget erkjenner eierselskapet til Westerdals at det har blitt gjort formelle feil i forbindelse med uttak av vederlag.
Onsdag, 20 april, 2016 - 12:30


Onsdag morgen er det høring i den såkalte Westerdals-saken. Saken er oppe i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å avgjøre om Westerdals har brutt privatskoleloven.

Eierselskapet Anthon B Nilsen Utdanning AS (ANBU) uttaler seg i dag for første gang om saken. Det var tidligere administrerende direktør i selskapet, Nicolai H. Løvenskiold, og nåværende daglig leder, Kjell Ørnulv Hallbing, som besvarte komiteens spørsmål.

Les mer om saken her.

Innrømmer feil

I sin siste kommentar fremholdt Løvenskiold at det ikke hadde forekommet lovbrudd, men innrømmet at de likevel ikke var uten skyld.

– Vi erkjenner at det har blitt gjort formelle feil, og det beklager jeg sterkt, sier Løvenskiold.

Også i sin innledende redegjørelse avviste han at det hadde forekommet lovbrudd.

– Vi vil kategorisk slå fast at eierne aldri har foretatt uttak av utbytte eller egenkapital fra skoler som mottar statsstøtte. Beløpet det er snakk om, gjelder vederlag ved salg mellom to selskaper, sier Løvenskiold.

Ingen innvendinger fra departementet

Løvenskiold legger vekt på at Kunnskapsdepartementet, i forkant av transaksjonen, aldri kom med noen innvendinger til prosessen.

– Vi oppfattet i desember 2013 at KD mente dette var innenfor lovverket. Vi fikk klar beskjed om at det ikke var behov for mer dokumentasjon, utover et oppfølgingsbrev som vi sendte i januar 2014, sier Løvenskiold.

Alle partienes representanter stilte flere spørsmål til Westerdals-representantene. Helge Thorheim (Frp) var blant dem som ønsket klarhet om Kunnskapsdepartementets rolle i saken.

Hvorfor gikk dere til KD for å få godkjennelse? Var dere usikre på om dette gikk utenfor det høyskoleloven tillater?

– Vi mener nå, og vi mente da, at vi har forholdt oss til loven, sier Kjell Ørnulv Hallbing, daglig leder i eierselskapet.

Var det en mistanke hos dere om at andre kunne se annerledes på dette? Mistenkte dere at dette kunne være en gråsone?

– Nei, vi ønsket kun å avklare dette med våre tilsynsorganer, svarer Løvenskiold.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal inn i høringen i ettermiddag.

Pressen avslørte ulovligheter

Det var Dagens Næringsliv som først avslørte at Westerdals har krevd ulovlig mye skolepenger fra studentene sine. Skolen har krevd inn over 70 millioner kroner over ti år, og skal i tillegg ha tatt ut et ulovlig utbytte på over 100 millioner kroner. Det er dette utbyttet Westerdals nå nekter for at er gjennomført på ulovlig vis.

Emneord: