Sofie Nordby Nielsen (20) havnet i rullestol sommeren til 7.klasse. Foto: Privat.

Ønsker flere rullestolramper i Oslo

Sofie Nordby Nielsen er kritisk til tilretteleggingen for rullestolbrukere i Oslo kommune.
Mandag, 11 september, 2023 - 17:41

Sofie Nordby Nielsen (20) er bosatt i Oslo. Hun er IT-student og jobber i tillegg på Nordisk Kino. 

Hun har blandede følelser om tilretteleggingen for rullestolbrukere i Oslo. 

– Det er noe som er bra tilrettelagt, og noe ikke fullt så bra. Den største utfordringen ved å være rullestolbruker i Oslo er nok alle trappetrinnene rundt omkring i byen. Det krever ofte en del planlegging dersom jeg skal dra et nytt sted, sier Nielsen.

En annen utfordring i samfunnet er mangel på kunnskap og åpenhet. 

Dette fører ofte til at rullestolbrukere opplever diskriminering og stigmatisering. Det kjenner Nielsen på noen ganger.

– Det er mange folk som stirrer. Jeg kan forstå hvorfor barn stirrer, men det er veldig irriterende når voksne folk stirrer også. Da pleier jeg bare å stirre tilbake, sier hun med et smil om munnen og ler. 

Havnet i rullestol som elleveåring


Alternativt fremkomstmiddel på vinteren. Foto: Privat.

Nielsen forteller at hun havnet i rullestol som elleveåring. Derfor har hun opplevd både ungdomsskolen, videregående og universitet som rullestolbruker. 

Hun opplevde som regel god tilrettelegging, men forteller at ungdomsskolen var mest utfordrende. 

– På ungdomsskolen var det lange distanser fra bygg til bygg. På vinteren ble det ikke alltid måkt, og jeg måtte jeg spørre vennene mine om hjelp. Jeg tror de ble litt lei etterhvert, men de er fremdeles vennene mine i dag, sier hun.

Nielsen har flere utfordringer i hverdagen enn folk flest, men har likevel samfunnsdeltagelse på lik linje med resten av befolkningen. 

Sånn er det dessverre ikke for alle rullestolbrukere. 

Nielsen mener det ikke krever all verdens fra kommunen for å gjøre hverdagen hennes og andre rullestolbrukere, litt lettere. 

– Et enkelt tiltak som kommunen kan gjøre for å tilrettelegge bedre er å sette ut flere ramper. Det krever verken store penger eller ressurser.

Mener ramper bør være pålagt


Valget er få dager unna. Guerra representerer Rødt i Oslos gater. Foto: Emilia P. Norberg

Idila Guerra (55) er kandidat for Rødt i St.Hanshaugen bydel i Oslo. 

Guerra er enig med Nielsen om at kommunen bør sette ut flere ramper. Hun mener at ramper bør være pålagt og at nye bedrifter bør tilpasse seg bedre.

–  Tilretteleggingen er generelt bra, men ikke tilstrekkelig. Det finnes fremdeles mange steder der rullestolbrukere ikke klarer å komme seg inn. Det må bli bedre. 

- Hvor ligger tilrettelegging for rullestolbrukere i deres prioriteringsrekkefølge?

6 av 10 møter hindringer

Ifølge SSB er det 6 av 10 husholdninger som har hindringer som gjør det vanskelig for rullestolbrukere å komme seg frem til inngangsdøra

– Det er en del av inkluderingspolitikken vår, som er en sammensatt sak. Saken er noe vi ser på som viktig, men det er ikke på toppen av prioriteringslista vår. 

Ønsker å samarbeide med Norges handikapforbund

Norges Handikapforbund (NHF) er funksjonshemmedes interesseorganisasjon. De har en visjon om et samfunn der alle funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve utfra egne ønsker, evner og interesser, og delta og bidra fullt ut. 

Dobbelt så mange jobbsøknader

En kronikk fra Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) viser at rullestolbrukere må sende nesten dobbelt så mange jobbsøknader som andre søkere med identiske kvalifikasjoner. 

I følge Guerra er det flere i Rødt som medlem av NHF. 

– Vi ønsker å samarbeide med NHF. To av våre politikere sitter selv i rullestol, og de jobber veldig hardt for denne saken siden de har opplevd å ikke få nok hjelp selv, sier Guerra. 

NHF er politisk uavhengig og verdsetter meningsmangfold. På NHF´s nettside står det: Ikke stem inn de som stenger andre ut!

Emneord: