Palestinske journalister i Israel hindres i arbeidet

De palestinske journalistene i Israel får ikke tilgang på samme som informasjon som jødiske kollegaer, forteller Wadei Awawdy.
Mandag, 14 mai, 2012 - 11:25

Hør Awady om livet som Palestinske journalist

 

Wadei Awawdy har israelsk statsborgerskap og jobber som korrespondent for Al Jazeera i Israel. Han mener han ikke arbeider under de samme vilkårene som sine kollegaer, og at det er vanskelig å gjøre et fullverdig journalistisk arbeid.

Har begrenset tilgang til materiale

– Jeg får ikke de samme mulighetene som de jødisk-israelske kollegaene mine. Det er mye materiale jeg ikke har tilgang til på samme måte, forteller Awawdy.

Han sier at han har begrenset tilgang til en del formell informasjon, som man for eksempel får via institutter og registre. Han har også opplevd å bli etterforsket av Shabak, som er Israels interne sikkerhetstjeneste, på grunn av sitt arbeid.

– Jeg vet at flere kollegaer også har blitt etterforsket av politiet, og vi ser på dette som en slags trussel, sier han.

Får ikke dekke “sikkerhetsrelaterte” temaer

I en rapport publisert av I’lam - Media Center for Arab Palestinians in Israel kommer det frem at diverse hindringer gjør det vanskelig for palestinske journalister i Israel å gjøre et fullverdig arbeid. Rapporten er basert på intervjuer med 31 journalister i Israel.

Hisham Naffaa jobber for avisene al-Ittihad og Qadita, og synes det er positivt at det nå er laget en rapport som forteller om forholdene som palestinsk-arabiske journalister i Israel arbeider under.

– Vi burde få vårt eget journalistråd, fordi det israelske ikke representerer oss. Flere journalister har måttet forlate arbeidet på grunn av dårlige arbeidsforhold, og dette synes jeg er synd, sier han til I’lam. 

Ifølge rapporten får ikke palestinske journalister dekke såkalte “sikkerhetsrelaterte” temaer, som i hovedsak gjelder alt som omhandler konflikten mellom Israel og Palestina. Dersom palestinske journalister publiserer noe relatert til konflikten, kan Shabak bruke dette som en grunn til å avhøre journalistene. 

Midt i konflikten

Wadei Awawdy forteller at han møter på mange utfordringer daglig, og at israelerne forsøker å sensurere arbeidet hans.

– Israelerne anklager oss for å samarbeide med den palestinske siden. Det er veldig vanskelig å arbeide som palestinsk-arabisk journalist på grunn av sikkerhetsproblemer.

Han mener det er ekstra vanskelig å være en del av en minoritet i et land som Israel.

– Dessverre har også den arabiske verden en negativ tilnærming til oss, fordi de mener at vi samarbeider med israelske myndigheter. De ser på oss som israelere fordi vi har israelsk pass. Dermed har vi problemer med begge parter i konflikten, forteller Awawdy.

En annen hverdag

Khaled Abu Toameh er journalist i den israelske avisen The Jerusalem Post og har dekket saker fra det palestinske området i over tre tiår. Toameh er også palestinsk-arabisk, men kjenner seg ikke igjen i det Wadei Awawdy beskriver.

Khaled Abu Toameh opplever ikke at det er vanskelig å være palestinsk-arabisk journalist i Israel. Foto: Hildegunn Egdetveit.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg tror jeg representerer majoriteten når jeg sier at jeg ikke har opplevd noen vansker ved det å være palestinsk-arabisk journalist i Israel, sier Toameh.

– Jeg har verken blitt avhørt, truet eller arrestert. Jeg har muligheten til å kritisere de palestinske myndighetene nettopp fordi jeg ikke bor der, sier han.

 

Hør Awawdy fortelle om hverdagen som journalist