Splittelse og fattigdom

Det palestinske området er delt i to både politisk og geografisk.
Onsdag, 16 mai, 2012 - 11:33

Det palestinske området omfatter to palestinske landområder atskilt av Israel; Gazastripen og Vestbredden.

De to områdene fikk sin geografiske avgrensning gjennom to kriger ved opprettelsen av staten Israel i 1948, og i 1967 under seksdagerskrigen.

Det palestinske selvstyret

Det palestinske selvstyret (PA) ble opprettet i 1994 og omfatter både Gazastripen og deler av Vestbredden. Oslo-avtalen fra august 1993 var betydningsfull i forhandlingene mellom Israel og Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO), fordi de da anerkjente hverandre som forhandlingspartnere.

Det palestinske selvstyret har i dag observatørstatus i FN. Det første valget på den palestinske lovgivende forsamling ble avholdt 20. januar 1996.

Valg og konflikt

I 2006 vant opposisjonspartiet Hamas valget og dannet en samarbeidsregjering med Fatah. Politiske motsetninger og konflikt om hvilket parti som skulle ha sikkerhetsansvaret, utviklet seg til en maktkamp mellom partiene, og det brøt i 2007 ut borgerkriglignende tilstander på Gazastripen.

President Mahmoud Abbas, som også er leder av Fatah, oppløste regjeringen, og etter harde kamper fikk Hamas kontroll over Gazastripen.

Kart over Det palestinske området og Israel. Foto: Wikimedia Commons

Fattigdom og vanskelige forhold

Ifølge Globalis lever 21,9 prosent av Palestinas befolkning under fattigdomsgrensen, og 21 prosent er underernærte. Det dyrkes blant annet oliven, sitrusfrukter og grønnsaker, men både handel og produksjon lider under konflikten med Israel.

Ulovlige, israelske bosettere bruker det meste av landets vannressurser, noe som forhindrer utvikling av det palestinske jordbruket. I tillegg skaper grensekontroller problemer for palestinernes tilgang til det israelske markedet. Det at området er så tett befolket gir også utfordringer når det gjelder avskoging og jorderosjon.

I etterkant av Oslo-avtalen ble det opprettet en Giverlandsgruppe, som skal bidra til å sikre det økonomiske grunnlaget for oppbygningen av den palestinske selvstyreenheten. Norge har hatt formannskapesvervet siden opprettelsen i 1993.

Usikker fremtid

Siden 2007 har Hamas styrt Gazastripen, og i Ramallah på Vestbredden leder statsminister Abbas en midlertidig regjering for Det palestinske området.

Nytt valg til den lovgivende forsamling skulle etter planen avholdes i mai 2012, men har blitt utsatt på ubestemt tid. Hamas og Fatah skylder på hverandre, og få tør nå å spå når et nytt valg vil bli gjennomført.