Kan fornybar energi erstatte oljens økonomiske rolle?

Nei, mener statssekretær i Olje- og Energidepartementet (Ap). Flere mener derimot regjeringen har et feil syn på saken.
Onsdag, 24 april, 2013 - 13:13


Beregninger viser at en tredjedel av verdens lagre av olje, kull og gass må ligge urørt for å unngå en dramatisk global oppvarming. Norge fortsetter likevel oljeutvinningen i høyt tempo, og hevder at norsk olje er bra for både klimaet og verdens fattige.

Framtiden i våre hender ønsker at verden skal la oljen ligge. Men fornybar energi kan ikke direkte erstatte den økonomiske rollen oljen har i dag, mener Per Rune Henriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet (Ap). Men flere argumenterer mot å la sektoren vokse, både med tanke på miljø og framtidig økonomi.

Hør studentens, professorens og samfunnsøkonomens motsvar til Per Rune Henriksens utsagn:

 

 

 

Emneord: