Kan =Oslo bygge karrierer?

=Oslo gir et verdifult jobbtilbud for tiggere og andre vanskeligstilte. Men er det bra nok på sikt?
Tirsdag, 26 april, 2016 - 13:43


=Oslo-selgere gir mange som har falt utenfor samfunnet en unik mulighet til å komme seg på beina igjen.

– Skal man oppnå inkludering må man enda et hakk videre, sier Kjetil Frøyland. Han forsker på inkludering i arbeidslivet.

 

 

 

 

Emneord: