Finansforbundet vil gjøre noe med lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i finansbransjen Foto: Bibi Fatima Musawi

Kvinner i finansbransjen tjener tjue prosent mindre enn menn

Nå tar Finansforbundet et oppgjør med lønnsforskjellene.
Søndag, 18 mars, 2018 - 17:25

Finansforbundets nye kampanjefilm har satt søkelys på likelønn og kjønnsdiskriminering i finansbransjen. Anne Ruth Fedje Eckholdt, spesialrådgiver i Finansforbundet, forteller at lønnsgapet i finansbransjen skyldes at det stort sett er menn som sitter i ledelsen.

– Vi ser at kvinner og menn ofte utfører ulike yrker innen finansnæringen, og da er det ofte menn som sitter i ledende stillinger, sier Eckholdt. 

Kommunikasjonsrådgiver i DNB Markets, Vidar Korsberg Dalsbø, forteller at DNB er klar over lønngsapet i bransjen. Han tror dette skyldes at bransjen i lang tid har vært mannsdominert.

– Vi er en bransje der det tradisjonelt har vært mye menn, og det har gjort at vi har hengt igjen litt når det gjelder likelønn, sier han.

Dalsbø forteller at DNB derfor har satt som mål å ha 40 prosent kvinner i ledelsen. 

– Vi i DNB har satt stort fokus på å rekruttere kvinner til å både studere og ta seg jobber innen finans. En av de viktigste tingene vi gjør, er at vi har en målsetning om å ha 40 prosent kvinner i alle lederyrker, som vi håper vil gi effekter, sier Dalsbø. 

 

Emneord: