Det koster 59kr å passere denne bommen på Majorstua. Foto: Mina Ræge

"JA til miljø, NEI til økning av bompenger!"

Flere tusen trykket at de skal være med på demonstrasjonen mot bompenger på Rådhusplassen, i dag 1. november.
Onsdag, 1 november, 2017 - 14:34

MDG og byrådet i Oslo har et mål om at det kun skal være fossilfrie biler innenfor Ring 3 i Oslo, innen 2024. For å få til dette vil de redusere all biltrafikken med 20%.

Rebecca Mahboubi er en av de som engasjerer seg mest i å fjerne bompengene. Mahboubi håper det kommer 6-7000 til demonstrasjonen. Det er flere sider på Facebook hvor flere tusener engasjerer seg i å fjerne økningen av bompenger.

Med Oslopakke-3, som ble satt i gang 2016, skal luftforurensningen i Oslo bli bedre. Dessuten så er de tydelige på at alle må betale bompenger, uansett hvor du bor og skal, om du skal kjøre i Oslo.

” Endringene i bomringen er isolert sett forventet å redusere biltrafikken i Oslo med opp mot 15 prosent, og det vil bli en stor trafikkreduksjon i alle Oslos bydeler. Dette vil gjøre det lettere å komme seg fram for andre bilister, kollektivreisende, gående og syklende – og det vil redusere både luftforurensningen og klimagassutslippene. Inntektene fra endringene i bompengeavgiftene skal brukes til å styrke kollektivtilbudet, noe som vil gjøre det enklere for flere å reise kollektivt.” skriver MDG på nettsiden.

Emneord: