Bygningsarbeidet i Bernt Ankers gate strekker seg helt ned til Storgata. Foto: Aurora Pevik Haugnæss

Reagerer på byggestøy

Oppgraderingen av Bernt Ankers gate er i full gang. Det får mennesker på gata til å reagere.
Tirsdag, 7 november, 2023 - 11:45

I april 2023 begynte oppgraderingen av Bernt Ankers Gate. Fire kvartaler mellom Storgata og Møllergata skal forbedres, og legge mer til rette for gående og syklende. Meningen med bygningsarbeidet er at det skal forbedre fortau, smale ned kjørebane med lommer for varelevering, regnbed og forbedre belysning, står det på Oslo kommunes hjemmeside. Arbeidet skal være ferdigstilt høsten 2023. 

Flere har reagert på bråket som kommer med bygningsarbeidet. En av disse er Trygve Annar Næss (21). Næss jobber i Oslo og går ofte forbi Bernt Ankers Gate.

– Jeg går forbi flere ganger i uka. Jeg liker ikke å ta buss, så da går jeg ofte via Brugata og Storgata, sier Næss.


Trygve pleier å gå forbi Bernt Ankers gata via Storgata for å oppleve folkelivet. Foto: Privat

Næss forteller at han liker å oppleve bylivet i Storgata, men at han ikke hører så mye på grunn av bråket i Bernt Ankers gata.

– Jeg pleier å høre på musikk, men i denne delen hører jeg ikke det jeg vil høre fordi det er bråk. Jeg hører det gjennom headsettet, sier Næss.

– Jeg velger å gå her likevel siden det er en måte å oppleve folkelivet, men det hadde vært artig å høre dette uten bråket. Det hindrer meg også fra å gå i butikkene i Bernt Ankers gate fordi det bråker sånn, fortsetter han.

Konsekvenser for de rundt

– Hva tror du konsekvensene av bygningarbeidet har på butikkene og menneskene i Bernt Ankers Gate?

– Folk går jo i denne gaten hele tiden. Mennesker med rusproblemer oppholder seg jo mye i dette strøket. De har jo ofte ikke et annet sted å dra, så jeg tenker på dem, sier Næss. 

– Jeg går ikke så mye i Bernt Ankers gate, men bygningsbråket er nok verre for dem tenker jeg, fortsetter han.

På kommunes hjemmeside informeres det om at anleggsstøy må påregnes i arbeidstiden, men at det likevel ikke er planlagt spesielt støyende arbeid. Næss mener dette ikke er noe kommunen klarer å følge opp.

– Jeg begynner på jobb når andre er ferdige. Når jeg går i arbeidstidene til andre folk merker jeg bråket, sier Næss.

Videre forteller han at han relaterer til de menneskene som bor og jobber i Bernt Ankers gate.

– Jeg kan se for meg irritasjonen. Selv har jeg bodd i et området hvor det har blitt bygd før, så tenker på hvor fælt det kan være. Det blir vanskelig å jobbe fordi man blir så tåkete i hodet, avslutter Næss.