MDG - mer enn klima?

Talsperson for Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, gir oss et innblikk i hva annet enn klima som er viktig for MDG.
Søndag, 8 september, 2019 - 18:44


Talsperson for Grønn Ungdom: Hulda Holtvedt, Foto: Magnus Skrede/MDG, 

CC BY-ND 2.0

Hulda Holtvedt, som har snakket seg varm i trøya i debatt i Dagbladet-boden på Karl Johan forteller ivrig om MDGs ideologi. Utover klimakrisen trekker Holtvedt frem grunnprinsipper som solidaritet med mennesker, dyr og natur og fremtidige generasjoner som viktige saker for partiet. Holtvedt understreker også skattepolitikken som et viktig tema for MDG og forteller om at partiet vil ha en omfattende omfordeling av ressurser mellom fattig og rik. Her kommer også skolepolitikken inn i bildet, hvor ønsket om en sosialt utjevnende skole står sterkt. 

En kjapp titt i partiprogrammet viser at grønn politikk er langt mer enn bare miljøvern. Det 87 sider lange dokumentet trekker blant annet frem samferdsels- og næringspolitikk som viktige temaer. Utover det Holtvedt snakker om, nevnes også innvandringspolitikk som en viktig sak for De grønne.. Blant annet vil de ta i mot klimaflyktninger, men også god tilretteleggelse for arbeidsinnvandring. Likevel kommer det tydelig frem gjennom både det Holtvedt forteller og det partiprogrammet sier at klima kommer først.

«Vi har en sak som er en forutsetning for alle andre saker»

Holtvedt ramser opp en rekke saker som står MdGs hjerte nært før hun avbryter seg selv med spørsmålet «Er det lurt for oss å markere oss på andre saker?». Hun fortsetter «Jeg er en av de som mener vi skal fokusere på klima». Samtidig røper hun at det er en intern debatt om hvorvidt partiet bør markere seg sterkere i andre saker. Når man hører Holtvedt snakke, er det ingen tvil om at partiet har en politikk som favner vidt. Likevel er hun i den båsen som ønsker å beholde klimafokuset fordi, «Vi har en sak som er en forutsetning for alle andre saker».

Hun fortsetter: «Jeg mener ikke at det er et svakhetstegn (…). Hvis vi får flere representanter på Stortinget, må vi sitte i flere komiteer og jobbe med flere ting.» Med andre ord vil MDG ha større grunn og mulighet til å prioritere andre saker i fremtiden «når vi er et større parti» og har flere representanter på Stortinget som Holtvedt selvsikkert fastslår. 

Partiet skriver selv på sine nettsider at de går til valg på et helhetlig politisk program som dekker alle samfunnsområder. Samtidig skriver de at det å ta vare på livsgrunnlaget ikke er en enkeltsak, men selve grunnlaget for alle politikkområder.  

Selv om velgerne kanskje ikke vet så mye om Miljøpartiets politikk på andre felt stopper ikke det partiet fra å kapre velgere. Ved årets skolevalg fikk De grønne en overveldende oppslutning på 15,8 % og har blitt hyllet som skolevalgets vinnere av mange. 

 

Emneord: