Flere katter dumpes i julen

Journalen drar på hjemmebesøk til Ruben, en katt som har blitt dumpet av eierne sine, og som nå bor i fosterhjem. Dyrebeskyttelsen forteller at Rubens bakgrunn er langt fra unik.
Mandag, 13 november, 2023 - 19:40

Ruben er et offer for “dumping”, altså katteiere som slipper ut kjæledyrene sine og etterlater dem til å overleve i naturen.

– Det er ikke noe nytt, forteller Helle Langmoen fra Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus.

Ifølge Langmoen er Dyrebeskyttelsen avhengig av flere fosterhjem for å kunne redde dumpede kjæledyr. Langmoen forteller at organisasjonen for øvrig jobber for å innføre obligatorisk ID-merking av katter. Dette er et tiltak som de mener kan forebygge dumping.

Emneord: