Politiet ønsker å bære våpen

Forrige uke ble det kjent gjennom politidistriktet Oslo sitt høringssvar at det ønskes bevæpnet politi i gatene.
Tirsdag, 7 november, 2017 - 19:53

Økt terrortrussel

Politiets sikkerhetstjeneste har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli gjennomført terror i Norge. Denne problemstillingen har ført til at debatten om bevæpnet politi har sprunget til livet igjen. Politiet har tidligere båret våpen i Oslo under begrensede perioder. Slik det er i dag er løsningen at politiet har våpen tilgjengelig i utrykkskjøretøyene. Politimester Hans Sverre Sjøvold har endret formening, og ønsker nå politi med våpen på hofta.

Norges justisminister Per Willy Amundsen sa tidligere i år til Dagbladet at det er nødvendig med bevæpnet politi for å være forberedt på terror.

- Vi har sett over tid at modusen på terrorangrepene har endret seg, fra spektakulære angrep til angrep med bruk av enkle midler, som det også er vanskelig å verge seg mot. Det betyr at vi må skru oss sammen annerledes for å håndtere trusselen. Nå må politiet gå tilbake til bilen for å låse ut våpenet. Det betyr at verdifull tid går og flere liv kan gå tapt, sier Amundsen.

Folk er skeptisk

Da folk i Oslo ble spurt om de hadde følt seg tryggere med bevæpnet politi var svaret nei. Folkene jsom ble intervjuet mener at dette virker mot sin hensikt og heller skaper mer utrygghet blant Oslos beboere. De tror det heller øker sjansen for at skytevåpen blir mer utbredt blant kriminelle miljøer.

- Jeg synes ikke at politiet skal bære våpen. Det gir inntrykk av at vi er under en trussel, og vil heller gjøre at jeg føler meg mer utrygg, sier en av de.

 

 

Emneord: 
Tags: