Idretskoordinator for parasport Christopher Knudsen er veldig entusiastisk for samarbeidet og mener det er viktig for fremtiden. Foto: Aleksander Fretheim

Én idrett – like muligheter

Nordstrand Idrettsforening har inngått et samarbeid med Prosperastiftelsen om et integreringsprosjekt for klubben. Dette er et prosjekt som skal øke integrering i klubben med et spesielt fokus på parasport.
Mandag, 6 november, 2023 - 12:28

Prosjektet er en satsing der Prosperastiftelsen skal hjelpe Nordstrand Idrettsforening parasport til å få mer mangfold, inkludering, felles samhold og likeverdige idrettstilbud på tvers av de ulike sportsgrenene.

– ­­Parautøvere skal ha likemuligheter til å delta i aktivitet som funksjonsfriske. Har man et idrettslag som lykkes med integrering på tvers over funksjonsvariasjoner så er det lettere å lykkes med å tilby idrett for alle, sier idrettskoordinator for parasport i Nordstrand IF Christopher Knudsen.

Han sier videre at parasport er en av idrettene som er en del av det å få inkludert og integrert utøvere som faller utenfor den «normale» rammen. Knudsen sier også at Nordstrand IF har idretter som e-sport, som treffer en helt annen gruppe enn de som spiller og deltar i sporter som fotball og håndball.

– Det å kunne skape et variert og bredt tilbud som treffer flere enn bare de som spiller fotball og håndball, vil være veldig viktig for Nordstrand og de fleste klubbene omkring.

Dette samarbeidet mener han at vil være spennende og nyttig for å skape en større entusiasme og forståelse for ulikhetene som finnes.

Prosjektet startet opp i midten av september og skal vare i tre måneder. Hittil har de gjennomført en generell kartlegging av klubben og parasporten generelt. Nylig sendte de ut en spørreundersøkelse til klubbens medlemmer og gjennomførte dybdeintervju av nøkkelpersoner i klubben, forteller Knudsen. 

Prosperastiftelsen er en organisasjon som bistår ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører ved å bruke et nettverk av konsulenter som skal hjelpe organisasjoner innenfor ulike fagfelt. Dette gjør de med et mål om å øke sin sosiale avkastning.


Nordstrand hallen ble bygd i 2018. Den har både treningssenter, kafeteria og Nordstrand IF sin egne hall. Foto: Aleksander Fretheim

Vil bryte barrierer

Samarbeidet skal være et forsøk og Knudsen forteller at Nordstrand IF parasport er Oslo sin største paraklubb med rundt 140 medlemmer. Disse driver med forskjellige paraaktiviteter. Én av aktivitetene er bowling, der Nordstrand IF har en av landets største bowlingklubber. Denne består kun av personer med utviklingshemninger.

– Målet er at vi klarer å bli kjent på tvers av de store gruppene våre. Å bryte denne barrieren som finnes mellom gruppene. Klubben vår er kjempestor, sier Knudsen. Vi har rundt 1000 fotballspillere og 700 håndballspillere.

Knudsen mener at mye av dette kan gjøres ved at folk bare er klar over at vi finnes, og at det videre vil være et poeng å skape nysgjerrighet slik at de blir bedre kjent. Videre sier han at det vil være et poeng å se på hva de kan lære av hverandre og hva de kan få ut av hverandre til det beste for den enkelte og den enkelte gruppa.

 

Frivillig arbeid

Espen Houge som er prosjektkoordinator i Prospera forteller at det er et team med seks frivillige konsulter som hjelper klubben.

– Teamet med konsulenter donerer sin tid, kunnskap og kompetanse på ettermiddag- og kveldstid over tre måneder, sier Houge

Disse er frivillige folk fra næringslivet som er rekruttert av Prospera. Videre sier Houge at Prospera skal hjelpe ideelle organisasjoner ved å gjøre hverdagen lettere og forenkle den slik at de kan fortsette det viktige arbeidet de gjør.

– Vi hjelper ideelle organisasjoner som har stort potensiale, men som blir hindret av diverse årsaker. Vi bistår med å muliggjøre flere løsninger, ved å hjelpe med støtte og kapasitet for organisasjonen, forteller Houge.

 

Emneord: 
Tags: