Skuddsikker framtid

Operasjon dagsverk ble holdt for 56 gang i fjor, årets innsamling gikk til ungdom i Colombia.
Tirsdag, 7 november, 2023 - 11:01

Operasjon dagsverk gikk av stabelen i går for ungdom og videregående skoler rundt om i hele landet. Med fokus på å hjelpe ungdom i resten av verden, er operasjon dagsverk den største solidaritetsaksjonen i Norge, skapt av ungdommen selv. 

Faktaboks

- Avholdt årlig siden 1967
- I 2022 samlet OD inn 14,3 millioner kroner
- Partipolitisk uavhengige
- Visjon: En rettferdig verden formet av ungdom.
https://www.od.no

Vi har snakket med leder i OD, Tobias Dahle om årets viktigste dag for deres organisasjon. 

– Årets operasjon dagsverk støtter ungdomsorganisasjoner i Colombia sitt arbeid mot vold og rekruttering til kriminelle grupper. Colombia har vært preget av krig og konflikt i ganske mange tiår og det har satt spor i samfunnet og hos ungdommene.


Fokuset er alltid på ungdom, forteller Tobias Dahle. Foto: Ingeborg Miriam Aagesen

Kort vei til vold og kriminalitet

40% av Colombias befolkning er barn. Et av hovedproblemene i Colombia er mangelen på alternativer for ungdommen, veien er kort til vold og kriminalitet. Ifølge SOS barnebyer ligger ungdomsledigheten høyt i Colombia med 16,5%. Dette vil OD gjøre noe med. 

– Årets prosjekt skal fokusere på å hjelpe organisasjoner i Colombia med å gi ungdommen alternativer til vold gjennom sport, kunst og kultur, skape møteplasser og aktiviteter for ungdommen, sier Dahle.


Elever tråkker gjennom snøen på OD dagen. Foto: Ingeborg Miriam Aagesen

Fokus på ungdom

Fokuset er alltid rettet mot ungdom og utdanning, men også støtte til alternative tiltak for å bedre levevilkårs forutsetningene for ungdom i vanskeligstilte land. Mottoet som stadig gjentas i lokalene til OD er; ungdom er ungdom, uansett. Det skinner igjennom ikke bare hos de ansatte i OD men også hos elevene som deltar. 

Julia Hannam-Larsen er en av elevene som deltar i år, hun går siste året på videregående men prøver seg i dag i lederrollen på OD´s egne lokaler på Tøyen. 


Elev Julia Hannam-Larsen på kontoret, klar til arbeid. Foto: Ingeborg Miriam Aagesen

– Jeg er glad i å engasjere meg og gjøre noe som føles viktig. Jeg ønsket også å lære om hvordan organisasjonen fungerer. 

Når hun blir spurt om hvorfor hun ønsket å delta på OD-dagen til tross for at hennes egen skole ikke skulle delta var svaret tydelig;

– Jeg synes det er fint at alle kan stå sammen og jobbe for en sak som ikke berører oss her i Norge men som er noe litt større. Folk blir engasjerte og det er viktig, sier Hannam-Larsen.

Emneord: