MAKTENS KORRIDOR: Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. FOTO: Petter Udland

Fornøyd med Universitas' maktliste

Parlamentlederne synes høgskolens studenter er godt representerte på listen.
Tirsdag, 17 oktober, 2017 - 15:55

Universitas publiserte tidligere denne høsten en liste over Oslos 30 mektigste studenter. Kun to av 30 har direkte tilknytting til Høgskolen i Oslo og Akershus.

Leder for studentparlamentet ved HiOA, Rune Keisuke Kosaka, er likevel generelt fornøyd med representasjonen av HiOA-studenter.

– Det er nok først og fremst posisjon som er viktig, og ikke person eller hvilken institusjon man kommer fra. For eksempel å ha innflytelse på de store tingene som studielån, studentboliger og så videre. Der er utfordringene stort sett like (for alle studieinstitusjonene red.anm.), og dette påvirkes ikke i for stor grad av hvor man kommer fra.

Kosaka viser til velferdstinget som et organ der HiOA er godt representert. Per i dag er 10 av 37 representanter til velferdstinget fra HiOA. Velferdstinget fordeler blant annet midler til studentparlamentene ved HiOA og UiO, samt studentmedier som Radio Nova og Universitas.

Enig med ny leder

Sunniva Myrene Braaten, tidligere leder i studentparlamentet til HiOA, er enig med sin arvtaker

– Jeg mener vi er godt representert. Det er gjerne sånn i Oslo, at de tre store BI, UiO og HiOA, dominerer mange av vervene, men fordelingen (på listen, red.anm.) varierer mellom de ulike organisasjonene. UiO har for eksempel vært noe overrepresentert i velferdstinget historisk, men dette har nok mye å gjøre med at velferdstingetsprang ut fra studentparlamentet på UiO i utgangspunktet.

Hun opplever også at studentparlamentet på HiOA har gjennomslagskraft. Det gjelder ifølge Braaten også høgskolestyret, der hun selv er medlem.

Viktig foreningsarbeid

Både Kosaka og Braaten poengterer at det er tingene som skjer nære campus hvor tilhørighet til den enkelte skolen er viktig. Braaten sier at det gjøres mye godt foreningsarbeid på HiOA, selv om UiO muligens er overrepresentert i noen av de større foreningene, eksempelvis Det Norske Studentersamfund.