Deltakerne på Innbyggerarenaen Stovner har det hyggelig sammen på norskkurs, med te og diverse snacks. Foto: Andrea Ulriksen

Et annerledes norskopplæringstilbud

Norskkurset på Stovner har ikke kun fokus på å lære seg norsk. Her blir deltakerne tatt med ut for å lære mer om sitt lokalmiljø og sin samfunnsrolle.
Tirsdag, 7 november, 2023 - 15:31

På Stovner finnes et norskopplæringstilbud litt utenom det vanlige. Mennesker som ikke har krav på gratis norskopplæring i integreringsloven, får gjennom prosjektet «Innbyggerarenaen» tilbud om gratis norskopplæring.

Prosjektet har fordelt 120 deltakere på seks grupper rundt omkring i Oslo. Deltakerne deltar på innbyggerarenaen i deres bydel. At tilbudet er såpass lokalt, gjør det mer tilgjengelig for mange.

Alle er en innbygger


Sigurd Lydersen viser frem informasjonsarket de hang opp rundt omkring for å nå ut til folk. Foto: Andrea Ulriksen

Prosjektet er et pilotprosjekt som sparket i gang denne høsten, like etter lokalvalget. Sigurd Lydersen, prosjektleder og bydelslærer i bydel Sagene, er lidenskapelig for å gi norskopplæring også til de som ikke har krav på det.

Han fremhever den rollen alle mennesker spiller som en innbygger i sitt lokalsamfunn.

– Den voksenpedagogiske tanken er at mange av disse er utenfor arbeidslivet, sitter hjemme og er sosialhjelpsmottakere. Det er en rolle, men den er veldig passiviserende. Slike roller er interessante; det er ikke noe krav til å bruke norsk. Men de har også andre roller. Du er en mor. Du bor et sted og er en leietaker. Hvis du er en forelder er det ting du må lese eller sette deg inn i som gjør at norsk er viktig. Alle er innbyggere, det er en fellesnevner. Det er en rolle du faktisk har, som du kan la ligge eller som du kan fylle, sier Lydersen.

Han tror at det er viktig å fokusere på mer enn norskbøkene for å skape motivasjon.

– Hvis man er så instrumentalistisk som man ofte er og bare tenker på norskprøver, så er det målet veldig langt unna, det er ikke sikkert de når det i det hele tatt. Betyr det at de er mislykka, eller at de er mindre verdt som innbyggere?

Deltakerne er fornøyde

Leila Soleimani Faz er deltaker på Innbyggerarenaen på Stovner. Hun har bodd for lenge i Norge til å ha krav på gratis norskkurs.

Nå har hun blitt med på jobbsjansen, et tiltak fra Nav hovedsakelig for hjemmeværende kvinner. Norskkurset blir et startskudd for videre læring av språket, og kanskje for en jobb i fremtiden. Hun føler at kurset hjelper veldig.

– Jeg er veldig fornøyd, sier hun. – Hilde som lærer er veldig bra!

Hun deler at hun likevel er bekymret for å snakke feil, noe flere på kurset sier seg enig i. Likevel føler hun at har merket litt utvikling i språket sitt.

– Jeg liker å gå ut, og gå til Stovnertårnet, svarer hun på spørsmål om de ulike aktivitetene de gjør på Innbyggerarenaen.


Leila Soleimani Faz (t.v.) og Mykola Zanko (t.h.) lærer seg norsk på Innbyggerarenaen. Foto: Andrea Ulriksen

«Bydelslærere» i stedet for norsklærere

Lydersen er opptatt av at lærerne på kurset ikke bare er norsklærere, men «bydelslærere». Han tenker på hva som rører seg i lokalmiljøet, og tar med seg norskgruppene ut av klasserommet.

– La oss her nå få blikket opp fra bøkene, se oss rundt, og gå litt på besøk! Sier han.

Selv tok han med seg innbyggerarenaen på Furuset til bydelshuset på Alna. Der møter de sjefen for bydel Alna som forteller gruppen om råd, utvalg og så videre.

– Det er vanskelig å følge med på, men det er noe med det allikevel – det er ikke farlig.

Lydersen tror voksne som ikke kan godt norsk forstår mye mer enn man tror.

– Man trenger ikke være så redd for det, å eksponere folk for virkeligheten! Det er begrenset hvordan vi kan løfte disse menneskene på hundre timer. Men hvis vi kan få dem inn på et nytt spor hvor de går rundt og er mer aktive innbyggere, så vil de også snakke mer norsk. De vil oppsøke situasjoner og kanskje ta på seg mer ansvar. Og det er sånn man lærer seg norsk som voksen.

 

Emneord: