Linn Skarå er demenskoordinator for bydel Stovner. Foto: Luuk Stoop

Demensvennlig innen 2023

Det er 170 demensvennlige kommuner i Norge, som aktivt jobber for en mer tilrettelagt hverdag for de med demens.
Tirsdag, 7 november, 2023 - 16:03

Hvordan skal Stovner bli mer demensvennlig?  

Stovner signerte en kontrakt med nasjonalforeningen tidligere i år om at personer med demens skal leve gode liv i samfunnet. I kontrakten plikter man da å holde kurs om å lære bort hvordan man skal behandle og imøtekomme en person som har demens. 

Demenskoordinator for bydel Stovner, Linn Skarå, forteller om hvorfor det har blitt vanskelig for Stovner å nå målet med å bli demensvennlig innen 2023.

– Det er fortsatt en lang vei å gå. Det er fordi de som utgjør disse møtene med forskjellige bedrifter også skal følge opp de med demens, og ikke minst, arbeidsmiljøet rundt.

Hvorfor er demensvennlige samfunn viktige

De er viktige for å hjelpe mennesker med demens til å kunne leve vanlige liv, og ikke minst, forbli en del av samfunnet deres. Mange som blir rammet av demens føler at samfunnet ikke forstår tilstanden de lever med. Over en tredjedel av personer med demens sier at de har følt seg ensomme i det siste, ifølge dementia-friendly-communities.

Fagrådgiver for demens, Mirjeta Emini, snakker om hvordan vi kan lære andre, og ikke minst, oss selv om demens.

 Det handler om mer enn bare kurs. Det handler om å lære mennesker rundt oss at noen faktisk strever med demens.

Nasjonalforeningen jobber med å lære og gi informasjon rundt sykdommen.  

 

Emneord: