Jord- og plantefylte betongringer skal beskytte Karl Johan mot tilsiktet påkjørsel. FOTO: Mathias Ørland

Hør her hva HiOA-studentene synes om terrorsikringen på Karl Johan

Natt til 7. november ble det plassert ut flere blomsterkasser og betongringer med planter i på Karl Johan. De skal sikre paradegaten mot bilbasert terror.
Fredag, 17 november, 2017 - 11:54

I en e-post til Journalen sier byrådsleder Raymond Johansen at Oslo skal være en åpen og tilgjengelig by, men at det på samme tid er viktig å forebygge. De nye sikkerhetselementene som utplasseres på Karl Johan og tilstøtende gater er ment å beskytte mot tilsiktet påkjørsel, uten å skape store ulemper for blant annet utrykningskjøretøy, varetransport og renovasjon. På sikt er planen at hindringene skal integreres enda bedre i bybildet. Mot slutten av året skal en arbeidsgruppe nedsatt av byrådslederen, vurdere nødvendigheten av ytterligere tiltak i samråd med handelstanden, gårdeiere og andre berørte. Johansen sier videre at de risikoreduserende tiltakene kun er basert på PST sin oppdaterte trusselvurdering, og understreker at det ikke er noen konkrete trusler mot Oslo eller mot disse områdene.

Journalen har spurt et knippe HiOA-studenter om deres tanker rundt tiltaket. Hør her hva Amanda Våland, Thea Enge Gravdal, Hedda Kleven Styremo, Jenny Austmo Vågan, Halvor Kjære, Pirakas Jon Anton, Diana Archibald og Linda Johannesen synes.