Edith Cecilie Lofthus ønsker å samle alle krefter for et felles mål om et aldersvennlig Manglerud. Foto: Hilde Blakstad

Sender konfirmanter på demenskurs

Bestyrer ved Manglerud seniorsenter fant eldre i pysjamas ute på vinteren. Nå ønsker hun å gi opplæring i demens til hele Manglerud, inkludert konfirmantene.
Onsdag, 29 november, 2023 - 13:20

17. desember lanseres Demensaksjonen på Manglerud. Lilla hjerter skal henges opp på juletrær utenfor kirken, seniorsenteret og kjøpesenteret. På hjertene står det skrevet fem ting du kan gjøre i møte med personer med demens.


Hvert hjerte som brukes i aksjonen, har fem punkter som forteller hva du gjør i møte med personer med demens. Foto: Hilde Blakstad

Aksjonen er et pilotprosjekt initiert av Manglerud gård seniorsenter og består blant annet av opplæring i demenshåndtering.

Samarbeider om tiltak 

Bestyrer på senteret, Edith Cecilie Loftheim har fått med flere aktører i området til å være med på et samarbeid hvor alle jobber mot samme mål.

– Tiltaket kommer som et resultat av at mange ser et behov for et bedre tilrettelagt samfunn for eldre. Demente skal kunne bli mer selvhjulpne og leve aktive liv lengst mulig, forklarer hun.

I løpet av aksjonen, vil hver aktør teste ut tiltak som gir et mer demensvennlig Manglerud.

Satser på opplæring og kartlegging av bygg

Initiativtaker Loftheim sier at det er to satsinger som er viktig for å skape et mer aldersvennlig samfunn.  

– For å skape et tilrettelagt lokalsamfunn med fokus på demens og kognitivsvik, må vi tenke på spesielt to satsinger. Skolering av aktuelle aktører og kartlegging av offentlige bygg og bygg i privat næringsliv. 


Ediths Cecilie Lofthus er initiativtaker for prosjektet. Hjertene var også hennes ide. Foto: Hilde Blakstad

Kirken ønsker å gi konfirmanter kurs i hvordan man håndterer og møter personer med demens. Obos, som eier Manglerudsenteret, ønsker å kurse sine ansatte i det samme.

– Vi skal bidra til å bevisstgjøre og øke kompetansen til de ansatte i butikkene, sier senterleder Pauline Johansen.

Planen er også at Obos skal kartlegge Manglerud kjøpesenter, for å se om det er godt nok skiltet og merket. Men også offentlige bygg ønsker man at kartlegges.

Tyveri en utfordring 

Lofthus gir noen eksempler på hvilke situasjoner som kan oppstå når et samfunn ikke er skapt for å håndtere demente.

– Jeg kan komme om morgenen til seniorsenteret på en kald vinterdag, og da sitter det eldre kun iført tynn pysjamas i hagen som antagelig har vært her noen timer allerede. De må ha gått forbi andre folk på veien. Hadde disse hatt kunnskap om personer med demens, kunne de eldre fått hjelp og sluppet fryse ute i kulda.

Hun forteller om andre episoder som kan oppstå, som på kjøpesenteret.

– Personer med demens kan bli aggressive uten at man forstår hvorfor. De kan også stjele uvanlige ting, som en som stjal 21 lightere. Butikkansatte forstår ikke bakgrunnen for situasjonen som oppstår. Det håper vi kan endres med kursing, forteller Lofthus. 


Ekteparene Stein og Berit Mejlbo (78) (f.v.) og Thormod (85) og Kari (83) Heiberg fikk servert grøt denne dagen på seniorsenteret. Foto: Hilde Blakstad

Trener hjernen

På Manglerud gård er det middagsservering hver dag klokken 12. Hit kommer ofte ekteparene Berit og Stein Mejlbo (78) og Thormod (85) og Kari (83) Heiberg. Alle fire er klar over risikoen for å bli rammet av demens.


På smarttelefon kan man laste ned en app med puslespill. Foto: Hilde Blakstad

– Vi løser et puslespill på mobilen hver morgen, å holde hjernen aktiv er forebyggende, forklarer Stein. 

– Jeg har også spilt i orkester i mange år, og har hørt at det å drive med musikk er også god forebyggende konsentrasjon, fortsetter han.

Begge ekteparene kjenner noen som er rammet av demens

– De kan få et overdrevet godt humør, så merker man at det er en avledningsmanøver fordi de ikke henger helt med, forteller Berit.

– Andre ganger så er de enig alt man sier gang på gang i en samtale, da tenker man til slutt at de egentlig ikke forstår hva jeg snakker om, fortsetter hun.

Demenstall vil fordobles

Innen 2050 vil antall demente fordobles. Det viser demenskartet.no, som er en oversikt over dagens tall og utvikling.

Norge står allerede i en forventet krise, når etterkrigsgenerasjonen nå går inn i alderdommen. Behovet for et mer aldersvennlig samfunn blir derretter større og større. 

– Vi ønsker at Lilla hjerte aksjonen skal spre seg først til bydel Østensjø, så kanskje til hele Oslo, forteller Lofthus.

 – Her på Manglerud har vi hårete, men realistiske mål, sier hun.

Byråden er invitert

Til lanseringen har initiativtaker Lofthus invitert byråden.

– Det blir kanefart for alle. Vi håper byråden kommer!

17 desember vil det stå juletrær utenfor Manglerud kjøpesenter, Manglerud kirke og Manglerud gård seniorsenter. Her henger de lilla hjertene gjennom julen. 

Andre aktører som har hevet seg på prosjektet i er blant annet Oslobygg, Pensjonistforeningen setnralt, representant fra det sentrale Eldreråd og Nasjonalforeningen for folkehelsen.