SYKLE TIL SKOLEN Forskerne skriver at for at treningen skal gi best effekt på studieresultatene burde du ha lyst til å trene. Å sykle til skolen kan være nok. FOTO: Anna Leah Thorseth Poppe

Derfor bør du trene i eksamensperioden

Nyere forskning viser at fysisk aktivitet kan bidra til bedre eksamensresultater.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 10:19

- Vi opplever at svært mange av studentene som trener hos oss har et bevisst forhold til trening og studier, sier direktør for SiO Athletica Fredrik Øren Refsnes.

Han forteller at det er mange som trener på deres sentre også i eksamenstiden.

Likevel viser en studie fra august 2017 at studentene som deltok i forskningsprosjektet dro sjeldnere på treningsstudio i løpet av eksamenstiden enn resten av året.

Studien ble gjennomført av en forskergruppe fra NHH som ble gjort blant 800 studenter på Vestlandet. Halvparten av elevene fikk medlemskort til deres nærmeste treningsstudio. Dette var i all hovedsak studenter som ikke var i mye fysisk aktivitet fra før. Resultatet viste at studentene både fikk bedre eksamensresultater, bedre søvnrytme og bedre mental helse.


DOKUMENTERT EFFEKT Fredrik Refsnes som er direktør for SiO Athletica peker på de mange positive effektene fysisk aktivitet har på studiemestringen. FOTO: Unni Irmelin Kvam v/Sio Athletica

Trenger ikke trene på treningssenter

I forskningsrapporten kom det tydelig frem at man selv burde ha lyst til å trene for at det skulle gi best effekt. Det å løpe, drive med lagidrett eller kun å sykle til skolen var alt som skulle til for å bedre kunne ta til seg ny kunnskap.


UTHOLDENHET I forskningsrapporten kommer det frem at utholdenhet er blant de mest effektive treningsformene for å ta til seg ny kunnskap lettere. FOTO: Anna Leah Thorseth Poppe

Variert trening

I forskningsrapporten trekkes utholdenhetstrening og trening som utfordrer hjernen frem som de mest effektive treningsformene for å få best eksamensresultater.

 - Vi ser at flere av studentene trener variert med gruppetrening som yoga, styrke, løping og dans, sier Refsnes.

Han tror også at effektene av treningen uten tvil er gunstig for studentenes mestring i studiet og for deres mentale helse.

 

Emneord: