INTERNASJONAL UKE. Hovedkomitemeldem Mathilde Dagsdotter Sæterdal (til venstre) og Leder for operasjon dagsverk Sandra Skiaker (til høyre) jobber for tiden med å arrangere Internasjonal uke. Her sitter de på lederen sitt kontor. FOTO: Anna Leah Thorseth Poppe
Internasjonal uke

Ønsker å engasjere flere

- Det er vanskelig å engasjere norsk ungdom, sier leder av operasjon dagsverk 2017, Sandra Skiaker. Hun tror mangel på kunnskap kan føre til mindre entusiasme hos ungdom.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 15:25

- Operasjon dagsverk har den fordelen at det er ungdom som lager kampanjen selv. Vi trenger ikke anstrenge oss for å snakke ungdommens språk. Vi er jo unge selv, sier leder av Operasjon dagsverk Sandra Skiaker.

Hun tror at det er flere faktorer som gjør det vanskelig for ungdom å engasjere seg.

- Det er ikke alltid så lett å få innpass i den lille tiden man har til engasjement mellom skole og andre fritidsaktiviteter, forteller Skiaker.

Hovedkomitemedlem av OD Mathilde Dagsdotter Sæterdal tror at ungdom innerst inne er engasjerte.

- Vi tror jo at norsk ungdom engasjerer seg hvis de får nok kunnskap om problematikken og om tema, sier Sæterdal.

Hun tror også at dersom unge får vite hva de kan bidra med, vil flere unge engasjere seg. 

Internasjonal uke

Denne uken arrangeres Internasjonal uke i regi av operasjon dagsverk. Arrangementet skal informere ungdom om årets prosjekt som er valgt ut til operasjon dagsverk dagen. Alle skoler som har meldt seg på OD-dagen er nødt til å gjennomføre en form for internasjonal uke. Det er opp til hver skole hvordan de gjennomfører den.

- Dette er den eneste obligatoriske delen av operasjon dagsverk for det er frivillig å jobbe på OD-dagen. Det eneste som ikke er frivillig er å få informasjon om prosjektet, forklarer Skiaker.

Hun forklarer at OD sitt mål for denne uken er å informere om årets prosjekt, men det langsiktige målet er langt større:

- Vi pleier å si at det er vår generasjon som skal ta over denne verden snart, og hvis vi tenker riktig og gjennomtenkt når vi tar valg senere i livet så er det våre valg som er med på å endre verden og kanskje ikke bare pengene vi gir, sier Sandra.

Hun håper at internasjonal uke og OD-dagen kan være med å bidra til dette i det lange løp, og til å engasjere ungdom.


TRAVEL. Sandra Skiaker har mye å gjøre under Internasjonal uke. FOTO: Anna Leah Thorseth Poppe

Engasjement som smitter

Til tross for at det kan være vanskelig å skape et engasjement blant norsk ungdom forteller leder Skiaker at de ser mye engasjement under slike arrangementer.

- Vi merker veldig godt hvor mye engasjement smitter, sier Skiaker.

Hun mener at det å klare å engasjere andre er mye av drivkraften hennes for å gjøre den jobben hun gjør.

- Det finnes ingen bedre følelse enn å se at du har startet et engasjement i noen, forteller Skiaker.

Kaja Aslaksrud er leder for skolekomiteen til OD på Oslo By Steinerskole. Hun forteller at tilbakemeldingen på internasjonal uke så langt har vært positiv.

- De aller fleste er veldig postitive til arrangementet, sier hun.

Utfordringen

Aurora Moe Moltubak er medlem av distrikskomiteen for Oslo og Akershus i OD. Hun peker likevel på en utfordring de møter.

- Det er jo alltid noen som bestemmer seg på forhånd om at de ikke skal jobbe på OD-dagen og da er det vanskelig å få de til å ombestemme seg, selv etter internasjonal uke, sier Moltubak.

Likevel sier hun at skolen generelt sett er veldig positive til OD-dagen og Internasjonal uke. 


SAMARBEID (fra venstre) Cassandra Shabina Ryel er økonomiansvarlig, Kaja Aslaksrud er leder for skolekomiteen til Oslo By Steinerskole, Fredrikke Folvik er leder for internasjonal uke på Oslo By Steinerskole og Aurora Moe Moltubak er med i OD sin distrikskomite for Oslo og Akershus. Sammen jobber de med internasjonal uke på Oslo By Steinerskole. FOTO: Anna Leah Thorseth Poppe

 

Emneord: