I det røde bygget ved Hallagerbakken holder Holmlia Nærmiljø og Frivilligsentral til. Foto: Johannes Øyen

Frivillige jobber iherdig for en bedre bydel

Året rundt jobber foreninger med frivillige for å skape et godt miljø i Søndre Nordstrand, tross utfordringene som kommer av færre midler.
Mandag, 6 november, 2023 - 17:09

Det er en kald og sluddete november ettermiddag utenfor Holmlia Nærmiljø og Frivilligsentral. I dag er det senterets ukentlige torsdagstreff, hvor det legges opp til sosialt omgang for nærmiljøet. Der blir man ønsket velkommen inn i varmen av senterets prosjektleder, Ibtisam Najjar, som inviterer inn på mat og kaffe.  


Ibtisam Najjar pleide å jobbe fulltid hos Frivilligsentralen, men har nå fått redusert stilling. Foto: Johannes Øyen

Det er et populært treff som trekker til seg fullt hus på torsdager, selv om det triste været fikk noen til å holde seg hjemme akkurat i dag. Likevel er det god stemning rundt bordet.  

ー Det er mange kjente fjes, men av og til nye. Vi holdt god kontakt med folk under pandemien slik at vi ikke mistet noen deltagere, forteller Ibtisam Najjar. 

ー De savnet stedet etter korona. Da vi åpnet kom folk bare for en kaffe og noen å snakke med. 

Frivilligsentralen er drevet av de lokale. De har to ansatte, men hjelpes av frivillige. De fleste er kvinner med innvandrerbakgrunn. Mange hjelper når de har mulighet, men sentralen har 20 aktive frivillige. Hatixhe Emini er én av dem.  

ー Det trengtes frivillige, så jeg meldte meg. Her får vi et sosialt liv.  

ー Etter at mannen min døde og barna begynte å leve sine egne liv var det hyggelig å være her. Første gang jeg kom hit ble jeg venn med alle, fortsetter hun.  

Begge kan fortelle at Frivilligsenteret er viktig for lokalmiljøet. Ikke bare for arbeidet de gjør for å hjelpe, men også at det er sted man kan møtes og de med innvandrerbakgrunn kan styrke norsken sin.  

ー Vi innvandrere lærer mange norske ord her, forklarer Hatixhe Emini. 


Etter at det er blitt servert varmmat, blir det sosial omgang. Ibtisam Najjar (t.h.) i samtale med en av de som møtte opp for torsdagstreffet, mens Hatixhe Emini nyter en kopp kaffe. Foto: Johannes Øyen

Når lokalmiljøet trenger det, stiller senterets frivillige opp for de som har behov for hjelp. Det kan for eksempel være praktiske oppgaver som kan være vanskelig for dem, som å måke snø eller klippe gress. Ukentlig tilbys det ulike aktiviteter: Mandager er det gåturer, på onsdager møtes Kvinneforum og strikkeklubben og på tirsdager er det brettspillkveld for de yngre. 

ー Vi er da alle unge, skytes inn av Ibtisam Najjar med et smil.  

Satser på barn og unge 

I bydelen operer også frivillighetsorganisasjonen Lions Club. For å hjelpe Prinsdal Toppåsen skole selges det fyringsved i store sekker. Tom Thoresen er klubbpresident for Lions Club Hauketo. Sammen med andre frivillige hos Lions har de allerede solgt over halvparten av de til sammen 1685 sekkene  med fyringsved. Klubben samarbeider med skolekorpset, som får del i inntektene fra vedsalget. 


En container fylt med fyringsved som selges av Lions Hauketo. Foto: Privat.

ー Korpset var villig til å hjelp oss, da får man del i overskuddet. Pengene fra vedsalget går til frivillig aktivitet. Hva de ulike klubbene satser på, varierer. Vi fokuserer på barn og ungdom, forteller Tom Thoresen. 


Klubbpresident Tom Thoresen i aksjon for å selge fyringsved til gagns for Lions Hauketo og Prinsdal Toppåsen skolekorps. Foto: Privat.

Hos Lions Hauketo er det barn og unge som står i sentrum. De har blant annet bidratt til innkjøp av nye bøker og oppgraderingen av biblioteket til Prinsdal skole. I år var det høstferietilbud der barn fikk muligheten til å tilbringe to dager hos Langedrag Naturpark. 

For tiden samarbeider de med lokale skoler og foreninger i prosjektet “Bedre å Bygge Barn og Unge”. Målet med prosjektet er å inkludere flere av lokalmiljøets barn og unge i fritidsaktiviteter.  

ー Mange barn her kan ikke svømme. Gjennom Neptuns Barn svømmeskole, tilbys det svømmeundervisning, forklarer Tom.  

Vera Østenheden, leder av Hauketo og Prinsdal Fritidsråd, kan bekrefte samarbeidet med Lions. Støtte til Hauketo Idrettsforening har gjort det mulig å holde en såkalt ballskole, der barn kan delta gratis i en ukes tid med ballsport. Litt over 300 barn deltok i år. 

Ikke lenger den glemte dal 

ー Det å drive frivillig arbeid krever mye av medlemmene. Folk har andre prioriteringer som skole, idrett, jobb, barn, og lignende. Da har man mindre tid til frivilligheten. Det er kanskje den største utfordringen, sier Tom Thoresen. 

ー Men vi satser på godt samarbeid med andre organisasjoner og ser hva vi kan gjøre, legger han til.


Frivillige hjelper til med vedsalget. Foto: Privat.

Vera Østheden forteller at det gjennom årene har vært vanskelig å nå frem med søknader om støtte. Hauketo og Prinsdal Fritidsråd består av 17 foreninger, inkludert Lions, som gikk sammen for å fremme det de kalte “den glemte dal”. Prosjektet Bedre å Bygge Barn og Unge får støtte fra bydel Søndre Nordstrand, men en tredjedel av støtten kommer fra Lions. 

ー Det har vært satsning på bydelen, men fokuset har vært på Holmlia, Mortensrud og Bjørndal. På bydelsmøter profilerer vi oss og jobber med andre frivillige organisasjoner. Vi er mer på kartet enn tidligere, forteller Tom Thoresen. 

Da bydelsutvalget ble invitert til et møte hvor foreningene kunne fortelle om deres aktiviteter og gjøre seg synliggjort, skal BU-lederen ha blitt overrasket over hvor mange foreninger som fantes i del-bydelen, forteller Vera Østheden i en e-post. Hun avslutter med: “Vi er ikke lenger ‘den glemte dal’.” 

Måtte legges ned 

Ibtisam Najjar har jobbet ved Frivilligsenteret i syv år. Den manglende økonomiske støtten merkes. Tidligere var hun i 100% stilling, men er nå blitt redusert til 75%. Det søkes støtte hos alle de kan, men opplever mye avslag.  

ー Leie, strøm, mat og prosjekter. Alt koster penger og tid, sier hun.  

Fra desember 2022 til mars i år måtte Frivilligsentralen stenges ned på grunn av manglende støtte. Først da man fikk midler fra bydel Søndre Nordstrand, kunne de åpnes igjen.  

ー Vi har ikke kapasitet til 100% lenger. Verken tid eller penger strekker til. Vi holder ut takket være frivillige. Uten dem hadde vi ikke klart det, forteller hun. 

ー Dette stedet trenger ikke å frykte nedleggelse så lenge jeg lever, erklærer Hatixhe. 


Noen av de mange aktiviterer som arrangeres av Frivilligsentralen. Foto: Johannes Øyen

Emneord: