Astrid Kvalbein mottar Komponistforeningens likestillingspris. Foto: Thale Heidel Engelsen

Likestillingspris til Astrid Kvalbein

Prisen har som formål å synliggjøre en ubalanse mellom kjønn i musikkbransjen.
Fredag, 2 november, 2018 - 21:27

– Komponistforeningens likestillingspris 2018 går til en forsker, utøver og skribent som gjennom hele sitt virke har hatt likestilling, feminisme og maktspørsmål høyt hevet på agendaen, innledet nestleder i Norsk Komponistforening, Stine Sørlie. 

- Mye ureflektert motstand

Norsk Komponistforening (NKF) jobber aktivt for en jevnere kjønnsbalanse blant komponister og musikere. De tror at kunnskap og bevissthet om likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer. Derfor har de tatt initiativ til en egen likestillingspris, som setter søkelys på mennesker som har gjort en god innsats for det skapende musikkfeltet, uavhengig av om de er medlem av NKF. 

Det er andre gangen prisen blir delt ut og i år var det Astrid Kvalbein som mottok den gjeve prisen.

– Å få en slik pris, betyr for meg å bli sett. Det at noen hjelper meg å se en helhet i hvor viktig kjønnsperspektivet er, er veldig rørende og inspirerende, sier den ferske prisvinneren.

Hun mener at det ofte har blitt overlatt til kvinnene selv å sette ord på det å være i mindretall, og ikke bli sett. 

– Ofte møter man mye ureflektert motstand dersom man tar opp likestillingstematikken på vegne av for eksempel kvinnelige komponister eller dirigenter. Derfor betyr det veldig mye at en så viktig organisasjon etablerer en slik pris, uttrykker hun. 


Stolt prisvinner Astrid Kvalbein. Foto: Thale Heidel Engelsen

Fortsatt en vei å gå

Agnes Ida Pettersen er Komponistforeningens likestillingsombud. Hun mener det er nødvendig med en likestillingspris selv i 2018, fordi det fortsatt er stor ubalanse mellom kjønn i musikkbransjen, spesielt i komposisjonsfeltet. Hun forteller at de for tiden har 20 prosent kvinnelige medlemmer, men at det nylig har gått opp fra 15 prosent. 

– Det gjelder globalt og uavhengig av sjanger. På kryss og tvers av alt så er det mindre enn 20 prosent kvinnelige komponister. Det henger jo ikke på greip, legger hun til. 

Hyllest til Lorentzen 

Årets prismottaker var redaktør sammen med nå avdøde Anne Lorentzen i boken “Musikk og kjønn i utakt”. Boken ble utgitt i 2008 og handler tematisk om skjeve kjønnsroller i den norske musikkbransjen. I Kvalbeins takketale hedret hun Lorentzen for hennes innsats for større åpenhet om legninger og identiteter. 

– Hun ville gledet seg over utvkilingen, samtidig som hun ville ha minnet oss alle på at det er mye som gjenstår. Vi må løfte blikket ut over ubalansen og kategoriseringen som handler om kvinner og menn. 

Vil synliggjøre en ubalanse 

For Komponistforeningen synes formålet med prisen å være klar. 

– Fordi Norge har en del veldig aktive og synlige kvinnelige komponister, er det lett å tenke at det ikke lenger er en ubalanse. Dette stemmer ikke, hvilket vi prøver å synliggjøre gjennom denne prisen, avslutter Pettersen.