Skolegården til Vinderen skole. Foto: Thale Heidel Engelsen

Stramt budsjett på Vinderen skole

FAU ved Vinderen skole mener at driftsbudsjettet nå er så lavt at skolen ikke lenger drives på en forsvarlig måte eller i tråd med Opplæringsloven. 
Torsdag, 1 november, 2018 - 14:15

Dette kom frem i et møte mellom FAU-representant Andreas Arntzen og kultur- og utdanningskomitéen mandag denne uken. 

– De har ikke råd til pedagogiske ressurser for å ta seg av elever med spesielle utfordringer. Det i seg selv er et brudd på Opplæringsloven, forteller Arntzen.

Ifølge paragraf 5-1 i Opplæringsloven har elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. 

Rektor innrømmer at skolen mangler ressurser. 

– Vi mangler folk, spesielt til elever som sliter. Vi må ha en lærer i hvert klasserom, så når vi da må kutte på bemanning, er det de lærerne vi bruker til ressursundervisning det går utover. 

Ny vurdering i februar

Driftbudsjettet for Vinderen skole ble i 2018 ytterligere redusert.

Under mandagens møte uttrykte representantene for kultur- og utdanningskomitéen at de setter pris på at folk sier ifra når det er noe som ikke fungerer som det skal i skolen. 

Bystyret skal innen februar 2019 vurdere om Vinderen skole skal få tilført flere midler. 

Klare prioriteringer

Både rektor og FAU ved Vinderen skole mener situasjonen er kritisk. De er enige om at det er lærerressursene som er den viktigste prioriteringen.