VIL GI TOLKENE MER KONTROLL: Generalsekretær i Norges Døveforbund (NDF), Petter Noddeland, vil at tolkene skal ha mulighet til å velge blant oppdrag selv. FOTO: Martine Fimland Lysgård

Krever nasjonal tolketjeneste

Norges Døveforbund (NDF) ønsker en tolketjeneste separert fra Hjelpemiddelsentralen.
Onsdag, 28 november, 2018 - 12:51

I forrige uke holdt Norges Døveforbund (NDF) en demonstrasjon foran arbeids- og sosialdepartementet, der de krevde politisk handling for en nasjonal tolketjeneste.

Ifølge NDF går tilgangen til tegnspråktolker stadig ned, samtidig som de mener at dagens tolker har en uforutsigbar kompetanse innenfor feltet.

Opplever å ikke bli hørt

Flere av tolkene som er ansatt i Hjelpemiddelsentralen, sier at de opplever å ikke bli hørt av ledelsen. Tidligere i høst skjedde det uforutsette endringer i turnusen til de fast ansatte, noe som førte til at mange tolker fikk oppdrag de ikke var komfortable med.

En av tolkene forteller til Journalen at vedkommende pleide å være tolk på universiteter på dagtid, men at det etter endringene ble mange oppdrag på kveldstid.

– Det blir problematisk når tolkene ikke tas hensyn til, og man får tolkeoppdrag man ikke gjør ellers. Det er stor forskjell mellom å tolke en forelesning og det å tolke et politisk arrangement eller en konsert. Man burde få være tolk der man selv har kompetanse, mener tolken.

Vil ha kompetansedyktige ledere

- Mye har endret seg siden tolketjenesten ble opprettet for 25 år siden. Nå tar mange døve høyere utdannelse, og flere enn noen gang har lederstillinger. Dessverre har ikke tolketjenesten utviklet seg i takt med samfunnet, forklarer Petter Noddeland.

Han er generalsekretær i NDF, og mener det er feil å plassere tolketjenesten under Hjelpemiddelsentralen.

– Ved å ha tolketjenesten under Hjelpemiddelsentralen, kan tolkene oppfattes som et hjelpemiddel for et handicap, på lik linje som en rullestol. NDF ser på tolker som språklige oversettere, sier han.

Noddeland forteller at mange tolker slutter etter noen år i tjenesten, og at det stadig blir vanskeligere å få tak i tolker på kveldstid.

– For to år siden kom det frem i Agenda Kaupang-rapporten at det trengs en nasjonal tolketjeneste. Dersom vi får tolketjenesten ut av Hjelpemiddelsentralen, vil vi få tolkefaglig ledelse som faktisk har kjennskap til tolking. Det vil bli bedre styrt ressursmessig dersom vi får det over på egen avdeling, avslutter han.