Shoaib Sultan er rådgiver ved Antirasistisk Senter, og håper arbeidet organisasjonen gjør mot rasisme kan fortsette Foto: Antirasistisk Senter

Søker frivillig hjelp til arbeid mot rasisme

Antirasistisk Senter mistet sin viktigste inntektskilde da tippemidlene forsvant. Denne uken lanserte organisasjonen en kampanje for å mobilisere til folkelig støtte.
Onsdag, 7 november, 2018 - 11:23

Fra neste budsjettår mister den uavhengige stiftelsen Antirasistisk senter sin viktigste inntektskilde, de såkalte tippemidlene. Dersom organisasjonen ikke klarer å erstatte disse midlene, vil de måtte redusere virksomheten sin drastisk fra nyttår.  

Reklamefilmen som opplyser om at Antirasistisk senter nå har behov for støtte og oppfordrer frivillige til å bidra med donasjoner ble sluppet på sosiale medier denne uken. Kampanjen og filmen er laget uten betaling av henholdsvis et reklamefirma og filmselskap som ønsker å støtte senterets arbeid.

Shoaib Sultan er rådgiver med fokus på ekstremisme ved senteret, og håper kampanjen kan ha flere positive effekter.

– Vi ser for oss en todelt virkning av denne kampanjen der det på den ene siden vil gi økt politisk oppmerksomhet, samtidig som det på den andre siden også handler om å sørge for å skaffe inntekter til senteret. Vi synes også det er positivt å åpne for at folk kan involvere seg mer direkte. Vi ser jo at det er en del som ønsker å bidra, men ikke helt vet hvordan de skal gjøre det, sier Sultan.


Foto: Skjermdupp fra reklamen

Tapte tippemidler

Bakgrunnen for at Antirasistisk senter nå mister sin viktigste inntektskilde henger sammen med statens regulering av gambling.

Norsk tipping har monopol på gambling og spilleautomater i Norge, noe som tradisjonelt har vært begrunnet med risikoene gambling utgjør for sårbare grupper. Antirasistisk senter hadde før dette i likhet med andre organisasjoner egne spilleautomater som bidro til å skaffe dem inntekter.

Etter at spilleautomatene ble monopolisert i 2007 har deler av overskuddet til den statlige monopolisten Norsk tipping gått tilbake til organisasjonene for å kompensere dem for inntektstapet.

Stortinget har imidlertid vedtatt en endring av kriteriene for fordelingene av denne potten, som innebærer at midlene vil fordeles mellom større organisasjoner som Røde kors. Antirasistisk senter er blant organisasjonene som er for små til å beholde tildelinger fra potten.

Dette betyr at Antirasistisk sitt arbeid kan måtte reduseres drastisk.

– Vi mister med dette halvparten av bevilgningen vår, og det tilsvarer jo en halvering av stillinger, så det er jo en stor bekymring for senteret, sier Sultan.

Utilsiktet konsekvens

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre uttrykte bekymring for Antirasistisk senters fremtid allerede i mars, gjennom et skriftlig spørsmål til integreringsminister Jan Tore Sanner. Han påpekte blant annet at senteret gjennom mange år har spilt en viktig rolle for arbeidet mot rasisme og ekstremisme, og at bortfallet av finansiering vil svekke dette arbeidet alvorlig.

I sitt svar til Støre understreket Sanner at han mener senteret gjør en viktig innsats for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.

Sultan uttaler at Antirasistisk senter nå håper at integreringsministeren vil følge opp svaret til Støre, og understreker at konsekvensene for senteret ikke nødvendigvis var tilsiktet da endringen ble vedtatt.

– Det er ikke sikkert de tenkte på dette da de vedtok å gjøre endringer i tildelingskriteriene, så de må jo få en mulighet til å gjøre noe for å balansere dette, for eksempel å øke grunnbevilgningene eller sørge for tilføring av midler på andre måter. Men for oss er det en kjempealvorlig problemstilling der vi sitter med en veldig redusert kapasitet til å gjennomføre det arbeidet vi gjør.

– Vi har bedt om en økning av den statlige støtten over Statsbudsjettet som en erstatning for tapet, og håper og tror de vil gjøre noe for å kompensere for dette, avslutter Sultan.