I statsbudsjettet for 2019 ble det foreslått å kutte i reguleringsstønaden. Foto: Ada Drevdal Bjøranger.
Politikk

Kutter støtten til tannregulering

Den økonomiske støtten til tannregulering står i fare for å forsvinne for 40% av pasientene. Det har skapt sterke reaksjoner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 13:04

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem 8. oktober i fjor. I kapittelet budsjett- og strukturtiltak under folketrygden, står det at Helsedirektoratet foreslår å minke pengestøtten til tannregulering. Videre står det at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet gjøre en bredere utredning av dagens støtteordning.

 

Støtte til tannregulering 

  • Gruppe A får i dag 100% refusjon
  • Gruppe B får i dag 75% refusjon
  • Gruppe C får i dag 40% refusjon

Varierende støtte

Nå blir de som har rett på økonomisk støtte til tannregulering delt inn i tre grupper. Pasientene grupperes ut fra hvor stort behovet for tannregulering er. 

Forslaget innebærer at pasienter som faller inn under gruppe C ikke lenger vil få refusjon. Dette begrunnes med at det medisinske behovet er relativt lite, og at det først og fremst er et kosmetisk behov hos denne gruppen. 

– Handler ikke om estetikk 

Kjeveortoped Luis Sánchez mener dette er feil.

– Estetikk er vesentlig i alle tannreguleringsbehandlinger, det er jo det vi ser. Det betyr ikke at det ikke finnes gode nok medisinske årsaker til å gjennomføre behandling på gruppe C. Trange tannstillinger, for eksempel, kan i beste fall føre til hull i tennene fordi man ikke får renset godt nok. I verste fall kan det føre til at tennene faller ut. 

Konsekvensene Sánchez nevner er dem som kan oppstå på lang sikt. Han påpeker at å fikse disse problemene vil føre til større kostnader for staten i det store bildet. 

Opposisjonen er uenig

Bjørnar Moxnes, leder for partiet Rødt, synes dette er et dårlig forslag. 

– Det er et kutt som vil ramme folk som trenger tannregulering. Det finnes andre steder man kan kutte. 

Hverken Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet ønsker å kommentere saken.