Ved Symra har utbyggere fått bygge blokker. Om plan- og bygningsetaten får gjennom sitt forslag kan flere steder i Oslo få enda høyere blokker som nye naboer. Foto: Johannes Øyen

Rødt kritiske til høyhus i Oslo

Plan- og bygningsetaten vil åpne for høyere bygg i Oslo. Forslaget mottas positivt av Byrådet, men Rødt er kritisk.
Mandag, 11 september, 2023 - 19:10

Det skal bygges mer og høyere i hovedstaden. Flere steder i Oslo kan høyhusgrensen bli utvidet, kommer det frem i et forslag fra plan- og bygningsetaten (PBE), som la frem høyhusstrategien til høring i januar tidligere i år.

Byrådet i Oslo er positive til forslaget, men Rødt har stilt seg kritisk til utvidelsen. De mener at høyhusstrategien vil ha negative konsekvenser for bymiljøet. Partiet ønsker å beholde den nåværende maksimale høyden og begrense utbygging av høyhus. Rødts BU-representant for Gamle Oslo, Olaf Svorstøl, synes utbyggere har fått for frie tøyler.

ー Hvorfor mener du høyde er negativt? 

ー Det er fordi høyhusområder vil forårsake skygge, sier han og legger til at denne typen bebyggelse også skaper vindproblemer.

Dette beskrives på nettsiden Gamle Oslo Rødt der partiet uttrykker bekymring for skygge, vindtunneler og vindturbulens fra høyhus.

Mest høyhusbygging på østkanten

Om PBE får gjennomslag for høyhusstrategien sin, kan flere steder oppleve en utvidelse opp til 70 meter, mens i området rundt Oslo S kan det bli tillatt å bygge så høyt som 125 meter. Ifølge PBE er det ti områder som regnes som aktuelle for høyere bygg. De fleste befinner seg på østkanten av Oslo.

ー Jeg vet ikke om det er tilfeldig eller ikke. Bygging som har vært de siste årene med høye blokker og fortetting, har skjedd hyppigere på østkanten enn på vestkanten. Ikke det at jeg unner vestkanten å ha det så tett som vi har det, men det er påfallende, forteller Olaf Svorstøl.

ー Føler du at folk flest er imot den utviklingen vi nå ser, spesielt på østkanten?

ー Det inntrykket jeg har fra de som har ytret seg til meg, er at det er slik. Jeg har ikke noen statistikk rundt dette, så jeg må forholde meg til dem jeg snakker med.

Litt fritt vilt


Johan og Ester har bodd mange år på Lambertseter, men synes at det bygges litt vel høyt i området. Foto: Johannes Øyen.

Ved Lambertseter ønsker utbyggere å bygge nye boliger, men vil at de nye byggene skal bli høyhus som kan være opp til syv etasjer.

Johan og Ester er et eldre par fra Lambertseter som bor like ved området der det foreslås å bygge høyt.

ー Lavere hadde vært bedre, sier de.

ー Hvorfor det?

ー Det er penere. Det viser mer hensyn til de som bor der fra før, og som kan miste utsikt. Det blir så trangt, forteller Johan.

ー Hva foretrekker dere at det skal bygges?

ー Det blir vel blokker uansett, svarer Johan, som mener at byggingen bør begrenses til maks fem etasjer.

ー Bør politikere regulere mer mot utbygging?

ー Absolutt, konstaterer begge.

ー Det er litt fritt vilt mange steder. Både i fasong og utseende, legger Ester til.

Emneord: