Rødt sin stand plassert midt i Karl Johan. Foto: Emilie Granum

Rødt vil avvikle nasjonale prøver

Høyre mener det vil sette skolen 300 år tilbake i tid
Mandag, 11 september, 2023 - 18:01

Når Rødt i år går til valg, er det med et ønske om å avvikle nasjonale prøver i grunnskolen. 

En arena for mestring

– Det er allerede mye prøver og karakterpress i skolen, som vi vet kan føre til psykiske utfordringer og stress hos elevene, sier Atle Wilhelmsen fra Rødt. Han sitter på stand for partiet i Karl Johan og ønsker gjerne å snakke om temaet.

Wilhelmsen understreker at Rødt ønsker at skolen skal være en arena hvor elevene skal gjennom opplæring og mestring, ikke drilling. Han sier hensikten med å avskaffe nasjonale prøver er å unngå reproduksjon av kunnskap hos elevene.

– God læring handler om å ha nok ressurser tilgjengelig på skolen, sier Wilhelmsen, som mener fokuset må rettes mot skolen, ikke hjemmene.


Atle Wilhelmsen fra Rødt. Foto: Emilie Granum

Wilhelmsen forteller videre at å avvikle nasjonale prøver ikke nødvendigvis er en løsning som passer alle, men at man sammen kan finne gode løsninger som passer mange.

– Alt passer ikke alle. Og alle er ikke enige om alt.

Uenighet om nasjonale prøver

Det er stor uenighet blant partiene om nasjonale prøver. Rødt møter sterk motstand på forslaget om å avvikle kartleggingsprøven blant annet fra Høyre og skolepolitisk talsperson, Mehmet Kaan Inan. Han sier forslaget fra Rødt er totalt useriøst og uansvarlig.

– Det blir å sette skolen 300 år tilbake i tid.

– Hvor nødvendig er nasjonale prøver i Oslo-skolen? 

– Nasjonale prøver er utrolig viktig for at vi skal vite hvordan elever i Oslo gjør det på skolen, hva de lærer og ikke lærer, sier Mehmet Kaan Inan. Han forklarer videre at man uten informasjon om læring, ikke kan drive skole.

– Gjennom nasjonale prøver får vi også vite hvem som gjør det bra, så de kan få større faglige utfordringer, og hvem som har behov for mer oppfølging.


Skolepolitisk talsperson for Høyre, Mehmet Kaan Inan. Foto: Høyre

Stort sprik mellom skolene

Resultater fra fjorårets nasjonale prøver viser at det er store nivåforskjeller i Oslo-skolene.

– Nasjonale prøver er en kilde til rangering av Oslo-skolene og undervisningen der, sier Wilhelmsen, som uttrykker bekymring for ulikhet i Oslo-skolene. Han er redd for fremtiden til skolene som med mindre gode resultater kan få dårlig rykte.

Kaan Inan på sin side sier han forstår bekymringen til Rødt, men understreker at når resultater fra nasjonale prøver blir offentliggjort er det skolene som har et ansvar for å iverksette tiltak for å forbedre resultatene.

– Oslo kommune som skoleeier har da et ansvar for at elevene gjør det bedre over tid, sier Kaan Inan som påpeker at ingen skoler er dårlige, men kan motiveres av resultater. Han påpeker viktigheten av at skolepolitikken kommer frem i lyset.

Emneord: