Travle dager for Morten Edvardsen, bystyrerepresentant og 1. kandidat for Senterpartiet. Foto: Caroline Larød

Toaletter skaper uenighet: – Det handler om kunnskapsmangel

Innføring av kjønnsnøytrale doer i kommunale bygg skaper uenighet blant partiene.
Mandag, 11 september, 2023 - 18:32

Kjønnsnøytrale toaletter har skapt debatt i flere år. Nå mener Morten Edvardsen, bystyrerepresentant og førstekandidat for Senterpartiet (Sp), at det er nok. 

– Vi må gjøre både store og små ting for å stoppe diskriminering, trakassering og hat. At vi kan gjøre en så enkel ting som å sørge for at toalettene er tilgjengelig for alle er et veldig lite grep som er viktig for mange. Så jeg synes det er rart at man skal være imot. Jeg forstår det ikke, sier Edvardsen.


Stortinget er et av stedene vi kan finne disse symbolene for kjønnsnøytrale toaletter. Foto: Espen Larød 

Tall fra Bufdir om transpersoner (2020)

  • 50%  oppgir å ha blitt trakassert minst én gang på arbeids- eller studiested i løpet av 12 måneder.
  • 40% ble utsatt for negative kommentarer
  • 30% har begått selvmordsforsøk

Skremmende tall

I en artikkel i Aftenposten, hvor de viser til tall fra Bufdir, kan vi se at transpersoner scorer veldig lavt på spørsmål knyttet til helse, diskriminering og trakassering. 

Edvardsen mener de kjønnsbestemte do-skiltene er en del av de store og små tingene som gjør at man kan føle på diskriminering og utenforskap. 

– Jeg tror at for veldig mange som ikke tenker over at dette er et problem, handler det om kunnskapsmangel. 

Ingen økonomisk unnskyldning

–  Hvor økonomisk krevende vil det bli?

– Man kan jo bare bytte skilt.

–Så det er ikke et argument at det vil bli for økonomisk krevende slik Senterpartiet ser det?

– Nei. Svarer Edvardsen konsist.

Senterpartiet støtter innføring av kjønnsnøytrale toaletter, og sier at alle nybygg de står for skal inneholde unisex toaletter.

Alternativ, ikke erstatning

FrP på sin side er ikke uenig i at det skal kunne tilrettelegges for kjønnsnøytrale toaletter. På spørsmål om hvordan Frp stiller seg til kjønnsnøytrale toalett i kommunale bygg, svarer Ingeborg Bjørnevik, 3. kandidat for FrP i Oslo, følgende:

– Vi er et liberalistisk folkeparti og har et nøkternt syn på hva som er, og hva som ikke er kommunen sine oppgaver. Vårt utgangspunkt er at hvis en utbygger ønsker å tilrettelegge for det så er det ikke noe vi legger politiske føringer på. Det er i liten grad en politisk problemstilling sånn som vi ser det. Det blir i tilfelle et supplement og ikke en erstatning for de kjønnsdelte toalettene.


Travel uke inn mot valget for Ingeborg Bjørnevik, 3. kandidat for Fremskrittspartiet Oslo. Foto: FRP 

– Tror dere at å ha både kjønnsdelte og kjønnsbestemte doer bare vil synliggjøre forskjellen enda mer?

Edvardsen på Senterpartiet sin side svarer ja til dette og hevder at det vil fremme den synlige diskrimineringen. På samme spørsmål svarer Bjørnevik følgende:

– Nei, jeg tenker jo det er viktig at man har noen alternativer og at vi i utgangspunktet er et parti som er tilhenger av valgfrihet på dette feltet. Vi ser ingen problemer med tilrettelegging, men tenker at det er noe som vil regulere seg selv. 

Vil ikke legge føringer

Bjørnevik bekrefter videre at tallene fra Bufdir er urovekkende, men mener det er andre steder skoen trykker og det er andre tiltak FrP vil prioritere høyere.

– Vi vil ha lavterskeltilbud i psykiatrien og lavterskeltilbud for de som sliter med kjønnsinkongruens, og det er der vi vil prioritere midlene.

– Hvordan stiller du deg til Morten Edvardsen og Senterpartiet når de sier at det ikke vil være økonomisk krevende, og at man i teorien bare kan bytte et skilt?

– Det er åpenbart ikke et kjempeproblem å etablere kjønnsnøytrale doer. Vi er positive til det om det er et supplement, men er skeptisk til at det skal bli en erstatning

Fremskrittspartiet og Bjørnevik er ikke imot kjønnsnøytrale toaletter, men sier det er viktig at de som politikere ikke skal legge politiske føringer og at man skal ha grenser for politikken og hva politikerne holder på med.  

Emneord: