SV-leder Kirsti Bergstø blir møtt med stående applaus på Rockefeller. Foto: Lisa Lian Moe

SV mot beste lokalvalg på 20 år

SV rykker opp på meningsmålingene i Oslo og på landsbasis. Oslo ligger an til å bli blått, men på Rockefeller er stemningen god.
Tirsdag, 12 september, 2023 - 00:00

Gyda Kjekshus (51) er førstekandidat for bydelsutvalget i Gamle Oslo og har vært medlem i SV siden hun var 15 år. Til spørsmålet om hva hun syntes om valgresultatet svarer hun:

– Det ser veldig bra ut i Oslo, men blir resultatet blått mister vi ordføreren og flertallet.

Én av SV sine hjertesaker er å minske forskjellene i samfunnet. Kjekshus er bekymret for at et blått skifte vil føre til dårligere forhold for flere i Oslo. Likevel har dette vært et utfall de har frykta.


Gyda Kjekshus er fornøyd med prognosene så langt. Foto: Enya Heggestad 

Overraskende oppslutning

I Oslo fikk SV en oppslutning på 9,1 prosent i Oslo i 2019. Per klokken 23, ligger målingen på 10,5 prosent. Kjekshus mener valgresultatene er bedre i år fordi SV har blitt større, til tross for at samarbeidspartnerne deres har blitt mindre.

– Vi har bra politikk og har holdt våre valgløfter. Derfor har folket tro på oss, og det er vi veldig glade for. 

Om resultatet holder seg, ligger SV an til å gjøre sitt beste lokalvalg på 20 år.

Rød-grønt fall blant unge

NRK opplyser at de borgerlige partiene fikk flertall i årets skolevalg. 

– Sønnen min mener det skyldes TikTok. Høyre og FrP har introdusert humor og TikTok inn i politikken på en måte vi ikke var forberedt på.

Kjekshus tror dette muligens er noe SV også blir nødt til å satse på, men viktigst nå er det å satse på god politikk.

Veien videre

Til tross for usikre resultater, gir ikke Kjekshus opp kampen for Oslo. Hun sier SV vil fokusere på en rekke saker fremover, men i hovedsak barn og unge. 

– Våre hovedsaker blir å satse på universelle velferdsordninger for barn og unge. Gratis skolemat og gode fritidstilbud for alle.

Dette sier hun skal gjelde for alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Kjekshus legger vekt på at ungdommen gir kraft i politikken og at det er de som skal ta over fremover. For å nå ut til flere unge, sier hun at det derfor er viktig å være til stede der ungdommen er.

–  Vi bør passe på ungdommen og følge opp det vi lover. Det gjør vi allerede, og slik vil vi vokse, avslutter Kjeksus. 

Emneord: