Dyrevelferd Griseproduksjon Dyrevernalliansen

Det skal gjøres endringer i regelverket for hold av gris, men Dyrevernalliansen er ikke overbevist om at forslagene man jobber med er tilstrekkelige.
Onsdag, 10 februar, 2021 - 13:59