HL-Senteret

Utbredelsen av sosiale medier har gjort det lettere å ytre seg. Både internasjonalt og i Norge, er antisemittisme på nett blitt satt i fokus.
Mandag, 2 november, 2020 - 10:53
Ny rapport fra HL-senteret viser at en tredjedel av den norske befolkningen har utpregende fordommer mot muslimer. Organisasjonen Minotenk jobber nå med en handlingsplan.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 15:46