kriminalomsorg

Under kroppsvisitasjonsdebatten på Litteraturhuset var det tydelig at kroppsvisitasjon i norske fengsler har skapt store problemer og utfordringer.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 15:43
326 innsatte blir fremskutt løslatt i et nedstengt Norge. Frivillige organisasjoner mener det mangler en helhetlig plan for god tilbakeføring til et liv i frihet — lenge før koronakrisen.
Fredag, 29 mai, 2020 - 12:52
Store grøntarealer vil forsvinne dersom Bredtveit fengsel bygges ut. Lokalmiljøet er sterkt imot forslaget.
Fredag, 28 februar, 2020 - 12:13
I 2014 startet bøtetjeneste som en prøveordning i Troms. Nå er ordningen innført på landsbasis.
Torsdag, 21 november, 2019 - 23:47
Torsdag, 3 oktober, 2019 - 13:19
JURK-RAPPORT:
– Som kvinne i blandingsfengsel vil du aldri bli inkludert, mener Veronica Orderud.
Onsdag, 13 mars, 2019 - 12:28
Nærhet til bosted, familie og nettverk er viktig for rehabiliteringen til innsatte. Asle Aase ved Fengsels- og friomsorgsforbundet (NFF) mener at nærhetsprinsippet ikke blir tatt hensyn til i den nye kriminalomsorgen.
Fredag, 8 mars, 2019 - 12:50
Isolasjon uten vedtak er et stort problem i norske fengsler. Politikere, fengselsansatte og jusstudenter vil se en endring.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 12:42
Regjeringen fortsetter å kutte i kriminalomsorgen, til tross for fengselsansattes bekymring.
Fredag, 27 april, 2018 - 12:10