Lagmannsretten

Anken fra den terrorsiktede guttens forsvarer avvises i dag av Borgarting lagmannsrett. Han kan derfor holdes i varetekt.
Tirsdag, 9 februar, 2021 - 13:42
Meddomsretten som trådte i kraft i 2018, skulle føre til grundigere begrunnelser i alle avgjørelser i lagmannsretten. Det er uklart om det har ført til flere domfellelser i domstolene.
Fredag, 27 mars, 2020 - 15:03