Mobbing

Skoler i Norge skal gripe inn for å forhindre mobbing. Likevel bryter skolene plikten sin i over halvparten av alle mobbesaker. For “Herman” gikk mobbingen så langt at han på et tidspunkt ønsket å ta sitt eget liv.
Søndag, 4 juni, 2023 - 11:31
Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø, likevel rapporterer flere enn før om mobbing.
Fredag, 20 januar, 2023 - 14:50
Elevundersøkelsen for 2021 ble offentliggjort 10. februar 2022 og funnene er urovekkende.
Tirsdag, 15 februar, 2022 - 14:01
Ungdommen reflekterte rundt grenser for ytringsfrihet og hatprat i IBSENtalks.
Tirsdag, 23 mars, 2021 - 10:42
Mia "datadetektiven" Landsem har slåss mot mobbing, nakenbildespredning på nett, og en mann med machete. Da hjelper det at hun har svart belte i taekwondo.
Torsdag, 10 september, 2020 - 13:19
Under en foreldrekveld hos Voksne for Barn sier Fylkesmannen at saksbehandlingen kan ta for lang tid.
Onsdag, 20 november, 2019 - 11:32
Men fylkene avgjør selv om de vil innføre ordningen. Det er uheldig, mener Norges første mobbeombud.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 15:14
6,6 prosent av skolebarn svarte at de har blitt mobbet i 2017, viser en elevundersøkelse fra fjoråret. –Trist og vondt for den som opplever det, forteller rektor ved Majorstuen skole.
Mandag, 22 januar, 2018 - 20:36
Ny undersøkelse viser at ni prosent av studentene ved høyere utdanning sier at de er blitt mobbet på universitetet eller høgskolen.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 11:23
40 prosent av mobbingen som skjer i norsk skole blir ikke fanget opp av voksne. - Det er svært alvorlig, sier Torbjørn Røe Isaksen.
Tirsdag, 24 januar, 2017 - 15:16