Økning

Sommeren 2022 har vært preget av mange bryllup. Tall fra Skattetetaten viser at antall brylupp har økt med nesten 30 prosent samenlignet med før pandemien. Var årets sommer, sommeren der alle sa ja?
Mandag, 17 oktober, 2022 - 11:07
Det hogges mer skog enn før og skogeierne oppnår stadig høyere priser.
Mandag, 21 januar, 2019 - 15:38