Økologisk

I Norge er under fem prosent av jordbruksarealet økologisk, mens det i Sverige allerede i 2017 utgjorde 19 prosent.
Fredag, 4 november, 2022 - 13:48
Produksjon av økologiske jordbruksvarer gikk i hovedsak ned i 2019. Et av unntakene er økologiske egg, der produksjonen har økt med nesten 5 prosent.
Fredag, 27 mars, 2020 - 10:28
Tirsdag 29. oktober arrangerte Norske Vinklubbers Forbund for første gang en øko- og biovinmesse på Oslo Militære Samfund. Denne typen vinproduksjon er en økende trend i bransjen.
Torsdag, 31 oktober, 2019 - 12:51