Oslo universitetssykehus

For aller siste gang måtte jordmødrene ved fødeavdelingen ta farvel med arbeidsplassen.
Fredag, 3 mars, 2023 - 18:41
Koronapandemien har synliggjort bemanningsutfordringer og dårlig arbeidsvilkår for sykepleiere i Norge.
Onsdag, 24 mars, 2021 - 14:41
Allerede tidlig på 2000-tallet feiret de det kommende nybygget med bløtkake. Den gang var det jubel og hallelujastemning, nå er den erstattet med fortvilelse og et til dels utvisket håp.
Fredag, 31 mai, 2019 - 12:46