Pressefrihet 2011

Israel har en imponerende samling medier fordelt på et geografisk lite område.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:50
Israelske journalister kan skrive om hva de vil, så lenge nyheten ikke truer rikets sikkerhet.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:50
Mediene i Guatemala er preget av korrupsjon og selvsensur. Det blir publisert lite gravende journalistikk, og urbefolkningen kommer ikke til orde.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:08
Selv om over halvparten av befolkningen i Guatemala tilhører urbefolkningen, slipper mayakvinnene i liten grad til i mediene.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:05
Statsapparatet i Guatemala beskytter ikke journalistene. Derfor tør ikke journalister å stille kritiske spørsmål, mener statsviter Steven Levitsky.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:05
Henrik Hovland arbeidet som journalist og forfatter i Guatemala under borgerkrigen. Ved flere anledninger ble han forsøkt drept.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:05
Pressen i Guatemala neglisjerer majoriteten av befolkningen, ifølge Lars Vaagen, Norges ambassadør til Guatemala. Likevel mener han at meningsfriheten er stor i avisene.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:04
Har du nok penger, kan du betale deg frem til forsiden av Guatemalas fremste avis. Juan León Alvarado, Guatemalas ambassadør til Norge, mener all korrupsjonen svekker pressefriheten. Selv har han vært utsatt for tre drapsforsøk.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:04
Eierforhold, frykt og en annen virkelighetsoppfatning. Det mener forskere er årsakene til at journalister i Guatemala unngår å jobbe med gravende journalistikk.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:04
På landsbygda i Guatemala kjemper lokale reportere for å beholde radiostasjonene sine.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:04

Sider