Pressefrihet 2018

Fremveksten av internett, satellitt-tv og uavhengige nyhetskilder utfordrer myndighetenes grep om mediene i Jordan.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 16:21
Siden 2014 er det blitt rapportert om over 50 angrep på makedonske journalister. Ingen av sakene har ført til domfellelse.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 16:20
Kritisk journalistikk møtes med en fiendtlig innstilling i Makedonia.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 16:15
Professor sier lovendringen som gjorde albansk til andrespråk i Makedonia har ført til økt spenning i landet.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 16:13
– Presseforbundet motarbeider journalistene, sier Rabbie Hamamasah fra BBC Arabic.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 15:06
Etter at Makedonia ble selvstendig i 1991 har de hatt flere konflikter, både innad i landet og med nabolandet Hellas. I dag preges landet av svak økonomi og høy arbeidsledighet.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 14:33
Ambassadør Tom van Oorschot:
Nederland ligger i verdenstoppen når det gjelder pressefrihet, men likevel må enkelte journalister leve på hemmelig adresse.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 14:01
Nå er det kun én lokalavis igjen i Nederland.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 13:57
Nederland har vært gjennom store endringer de siste tiårene, og den tidligere kolonistaten er i dag et stort flerkulturelt samfunn.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 13:55
Nederlandske journalister frykter at ny etterretningslov vil begrense mulighetene for å beskytte hemmelige kilder.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 13:42

Sider