Pressefrihet Bangladesh 2014

Rapid Action Batallion (RAB) var opprinnelig ment til å være et militært sikkerhetspoliti som skulle bekjempe terroren og kriminaliteten i Bangladesh. Likevel har de blitt kritisert for å ha drept 732 uskyldige personer så langt.
Tirsdag, 20 mai, 2014 - 11:16
– Miljøjournalistikken i Bangladesh er bedre enn på flere år. Likevel fører eierinteresser fra medieselskapene til utfordringer for journalistene.
Fredag, 16 mai, 2014 - 09:08
Til tross for en lovbestemt ytringsfrihet, er det stor risiko forbundet med å ytre seg politisk i Bangladesh.
Fredag, 16 mai, 2014 - 09:08
Det er nå to år siden et kjent journalistektepar ble brutalt drept i sitt eget hjem i Dhaka, men fortsatt er ingen dømt for ugjerningene.
Torsdag, 15 mai, 2014 - 13:43
Berre ein journalist vart drepen i Bangladesh i 2013. Sjølv om talet er lågare enn i nabolanda, opplever journalistar ofte trugsmål og vald når dei skriv om regjeringa i landet.
Torsdag, 15 mai, 2014 - 13:43
– Journalister som jobber på nasjonalt nivå, har stor frihet til å skrive det de ønsker. Det sier Saiful Hoque, som underviser i journalistikk ved universitet i Dhaka.
Mandag, 12 mai, 2014 - 14:44
Sidan Bangladesh vart sjølvstendig i 1971, har det vore intern uro i landet. Under parlamentvalet i januar i år vart 18 menneske drepne.
Fredag, 9 mai, 2014 - 13:47
Det asiatiske landet fortsetter den negative trenden, og faller ned to plasser på årets utgave av pressefrihetsindeksen. – Ikke overraskende, mener professor fra landet.
Fredag, 9 mai, 2014 - 13:47
Professor Golam Rahman mener journaliststudentene hans har en sikker fremtid i vente. Det er ikke de uteksaminerte journalistene enige i.
Fredag, 9 mai, 2014 - 13:46
Flere og flere holder seg oppdatert via TV-skjermen i Bangladesh. – Jeg tror den trenden kommer til å fortsette, spår professor ved Universitetet i Nordland, Masudur Rahman.
Fredag, 9 mai, 2014 - 13:46

Sider