Pressefrihet Makedonia 2018

Den makedonske pressen har i mange år vært undertrykt av myndighetene, men en ny regjering gjør at journalistene tror på bedring.
Lørdag, 12 mai, 2018 - 13:41
Den undersøkende journalisten Goran Lefkov etterlyser et bedre system for innsyn i offentlige dokumenter i Makedonia.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 16:39
Fersk rapport viser at journalister i Makedonia trakasseres, presses til å skrive politisk propaganda og får dårlig betalt.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 16:30
Siden 2014 er det blitt rapportert om over 50 angrep på makedonske journalister. Ingen av sakene har ført til domfellelse.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 16:20
Kritisk journalistikk møtes med en fiendtlig innstilling i Makedonia.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 16:15
Professor sier lovendringen som gjorde albansk til andrespråk i Makedonia har ført til økt spenning i landet.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 16:13
Etter at Makedonia ble selvstendig i 1991 har de hatt flere konflikter, både innad i landet og med nabolandet Hellas. I dag preges landet av svak økonomi og høy arbeidsledighet.
Torsdag, 10 mai, 2018 - 14:33