Pressefrihet Samiske 2012

Magne Ove Varsi samlet inn penger til samisk avis, Jan Rune Måsø var reporter i den første samiske nyhetssendingen, mens Maria Mikkelsen laget rapp på lulesamisk.
Torsdag, 24 mai, 2012 - 14:33
Samenes kamp for pressefrihet er stadig i utvikling.
Tirsdag, 22 mai, 2012 - 10:32
Verken innhold, relevans eller distribusjon står til pengesummen samiske aviser mottar i pressestøtte, mener journalist og kommentator Pål Hivand.
Tirsdag, 22 mai, 2012 - 10:32
Få steder i verden har så gode urfolksmedier som i Norge.
Tirsdag, 22 mai, 2012 - 10:32
Mindre samiske grupperinger som sjøsamer, lulesamer og sørsamer føler seg glemt i den samiske pressen.
Tirsdag, 22 mai, 2012 - 10:32
Etter nedleggelsen av Samisk Hus i Oslo er de samiske mediene nå en av få møteplasser for Oslo-samer.
Tirsdag, 22 mai, 2012 - 10:32
I dag blir samiske medier omtalt som eliten blant urfolksmedier i verden. Likevel mener både lesere og journalister at mye gjenstår.
Tirsdag, 22 mai, 2012 - 10:32
For å kunne kritisere Russlands samepolitikk, må russiske journalister bruke utenlandske mediekanaler.
Tirsdag, 15 mai, 2012 - 10:18
I 17 år ble den samiske journalisten Johs. Kalvemo ulovlig overvåket av Politiets Overvåkningstjenteste (POT). 20 år etter at overvåkingen opphørte, har han ennå ikke fått svar på hvorfor.
Søndag, 13 mai, 2012 - 19:32